Instagram-da geçirip bolmaýan “reklama arakesmeleri” peýda boldy

  • 07.06.2024 12:07
  • 2922
Instagram-da geçirip bolmaýan “reklama arakesmeleri” peýda boldy

Instagram ulanyjylary lentany dowam etdirmezden ozal reklama görmäge mejbur etjek täze bir funksiýany synagdan geçirýär.

Sosial ulgam hasaplaýjy taýmerli geçirip bolmajak reklamany görkezýär. Ulanyjylar reklama gutarýança lentany aýlap bilmeýärler.
Funksiýanyň barlanmagy, sosial ulgamlardaky ulanyjylaryň negatiw reaksiýasyna sebäp boldy.
Instagram-yň işgäri Metýu Taý platformanyň “reklama arakesmelerini” barlaýandygyny tassyklady. “Biz elmydama reklama berijilere peýda getirip biljek formatlary barlaýarys”.


17.06.2024 18:15
1686

Instagramdaky “storisleri” indi WhatsApp-da paýlaşyp bolýar

Instagram “storislerini” utgaşykly çap etmek aýratynlygyny işläp düzmek bilen, WhatsApp bilen utgaşmaga taýýarlanýar diýip, Neowin ýazýar. Häzirki wagtda Instagram-yň ulanyjylary öz storislerini Facebook-yň ulanyjylary...

08.06.2024 07:01
26198

Ronaldu laýklaryň sany boýunça sosial ulgamlaryň rekordyny goýdy

Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Kriştianu Ronaldu laýklaryň sany boýunça sosial ulgamlaryň rekordyny goýdy. Bu barada Daily Mail habar berýär.  39 ýaşly futbolçy Mbappeniň Madridiň “Realyna” geçýändigi...

21.04.2024 10:21
5765

TikTok Instagrama meňzeş sosial ulgamy - TikTok Notes-i işe girizdi: wideolaryň ýerine suratlar we tekstler

Gysga wideolardan soň, TikTok suratlaryň we tekstleriň formatyny özleşdirýär. Meşhur wideo hyzmatyň eýesi ByteDance TikTok Notes atly täze sosial ulgamy çykardy diýip, Mail.ru habar berýär. Mugt programma häzirki...

14.03.2024 08:14
6340

TikTok-y işläp düzüjiler Instagram-yň bäsdeşini çykararlar

TikTok-y işläp düzüjiler TikTok Photos ady bilen suratlary paýlaşmak üçin sosial ulgamy çykarmaga taýýarlanýarlar. Täze serwis baradaky maglumat täzelenen TikTok programmasynyň kodunda peýda boldy diýip, TheSpAndroid...