Arnold Şwarseneggeriň mähnet göwresi Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi

  • 05.06.2024 13:48
  • 18634
Arnold Şwarseneggeriň mähnet göwresi Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi

Kaliforniýa ştatynyň Santa-Fe-Springs şäherindäki ShowFX sergisinde Arnold Şwarseneggeriň “Fubar” serialynyň gahrymanynyň keşbindäki äpet göwresi  goýlupdyr. 6,75 metrlik heýkel aktýoryň iň uly göwresi hökmünde resmi taýdan Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.

Rekordlar kitabynda heýkeliň boýunyň ortaça žirafyňkydan we ABŞ-nyň prezidentleriniň Raşmor dagyndaky ýüzleriniň barelýefinden has beýikdigi bellendi.
Heýkel “Fubar”-yň ilkinji görkezilişiniň şanyna çäkli nusgada çykarylan 10 sm-lik Netflix heýkeljikleriniň ulaldylan görnüşidir. Bu serialda Şwarsenegger Merkezi aňtaw müdirliginiň gullukçysynyň keşbini ýerine ýetirýär we edil özi ýaly aňtaw gullugynda işleýän gyzy bilen gaýtadan tapyşýarlar. Kino tankytçylarynyň ýokary bahasyna mynasyp bolan bu serial geçen ýyl ikinji möwsüme uzaldyldy.


12.06.2024 14:18
22771

ABŞ-nyň ýaşaýjysy suw astynda ýüzüp ýörkä mastodonyň ýaşy 10 million ýyl bolan gyýagyny tapdy

Florida ştatynyň Tampa şäheriniň 29 ýaşly ýaşaýjysy Aleks Lundberg suw astynda ýüzüp ýörkä mastodonyň ýaşy 10 million ýyl diýlip çak edilýän gyýagyny tapdy. Daily Mail-iň habar bermegine görä, agramy 27 kg bolan...

10.06.2024 20:50
9747

59 ýaşly italiýaly dijeý klubda dynuwsyz 10 gün işläp, dünýä rekordyny goýdy

Italiýada dijeý Faber Moreýra (hakyky ady Fabrisio Morero) klubda dynuwsyz 10 gün 4 sagat işläp, dünýä rekordyny goýdy. Bu barada Ginnesiň rekordlar kitaby habar berýär. Öňki rekord 10 ýyl mundan ozal Dublinde...

08.06.2024 07:01
25703

Ronaldu laýklaryň sany boýunça sosial ulgamlaryň rekordyny goýdy

Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Kriştianu Ronaldu laýklaryň sany boýunça sosial ulgamlaryň rekordyny goýdy. Bu barada Daily Mail habar berýär.  39 ýaşly futbolçy Mbappeniň Madridiň “Realyna” geçýändigi...

07.06.2024 13:10
17339

ABŞ-da kongresmeniň içgysgynç çykyşy 6 ýaşly oglunyň "tagallalary bilen" millionlarça tomaşa gazandy

ABŞ-nyň kongresmeni Jon Rouzyň işe getiren alty ýaşly oglunyň ýüz-gözüni oýnadyşy we hereketleri kakasynyň çykyşyndan has özüne çekiji boldy diýip, Meduza habar berýär. 3-nji iýunda Tennessi ştatyndan respublikaçy...