Warner Bros. "300 spartaly" filminiň prikwel serialyny taýýarlaýar

  • 05.06.2024 13:28
  • 4164
Warner Bros. "300 spartaly" filminiň prikwel serialyny taýýarlaýar

Warner Bros. Television “300 spartaly” («300 спартанцев») filminiň prikwel serialynyň taýýarlanýandygyny mälim etdi. Ozal filmiň asyl nusgasynyň üstünde işlän Zak Snaýder taslamanyň režissýory we prodýusseri bolar diýip, Variety ýazýar.

Filmiň sýužetiniň jikme-jiklikleri barada entek hiç zat aýdylmady, ýöne serialyň 2006-njy ýylda görkezilen filmdäki wakalaryň başy boljakdygy belli.
Taslama taýýarlamaklygyň başlangyç tapgyrynda, ssenariçi we seriýanyň haýsy platformada  ýaýlyma goýberiljegi entek kesgitlenmedi.
“300 spartaly” (2006) filmi Frenk Milleriň grafiki romany esasynda döredildi. Film b.e. öňki 480-nji ýylda Fermopillerde bolan söweş barada bolup, ol ýerde patyşa Leonidiň ýolbaşçylygyndaky 300 spartaly patyşa Kserksiň san-sajaksyz pars goşuny bilen söweşipdir. Jerard Batleriň baş keşbi janlandyran bu filmi 65 million dollarlyk býujeti bilen dünýä kassa ýygymynda 450 million dollardan gowrak girdeji gazandy.
Ýewa Griniň baş keşbi janlandyran “Imperiýanyň gülläp ösüşi” (“Расцвет империи”) sikweli 2014-nji ýylda çykdy we kassa ýygymynda 337 million dollar gazandy.


şu gün 00:15
1390

Doktor Strenj “Ar alyjylaryň” bäşinji bölümine gaýdyp gelýär. Film 2025-nji ýylda surata düşüriler

Ýakynda britaniýaly aktýor Benedikt Kamberbetç Netflix kanallarynyň birinde görkezilen wideoda özüniň meşhur rollary barada gürrüň berip, “Ar alyjylar 5” filminde Doktor Strenjiň keşbini ýerine ýetirjekdigini aýtdy...

düýn 18:41
3101

“Gladiator 2-de” kino taryhynda iň bir epiki sahnalaryň biri görkeziler

Barselonada geçirilen CineEurope film forumynda Paramount kompaniýasy Ridli Skottuň 2000-nji ýylda surata düşüren epiki peplumynyň dowamy bolan “Gladiator 2-den” täze bölegi görkezdi. Paramount-yň ýolbaşçysynyň...

düýn 17:21
1310

“Tapmaça 2” multfilmi 295 million dollar gazanyp, daşary ýurtlarda rekord goýdy

Pixar studiýasynyň “Tapmaça 2” (“Головоломка 2”) multfilmi dünýä prokatynda oňyn netijeleri görkezip, jemi 295 million dollar gazandy. Film animasiýa lentalary üçin täze rekord goýdy, ilkinji hepdesinde daşary...

21.06.2024 15:04
9729

“Ýedi Patyşalygyň rysary”: HBO “Tagtlaryň oýnunyň” täze spin-offuny surata düşürip başlady

Belfastda (Demirgazyk Irlandiýa) “Tagtlaryň oýny” teleserialynyň («Игра престолов») täze spin-offunyň – “Ýedi Patyşalygyň rysarynyň” («Рыцарь Семи Королевств») surata düşürilişi başlandy. 2023-nji ýylyň aprel aýynda...