«Türkmenhowaýollary» haj zyýaraty üçin 10 sany ýörite gatnawy ýola goýýar

  • 03.06.2024 14:02
  • 14910
«Türkmenhowaýollary» haj zyýaraty üçin 10 sany ýörite gatnawy ýola goýýar

"Türkmenhowaýollary" agentligi 2024-nji ýylyň haj möwsüminde 289 sany türkmenistanly zyýaratçynyň haj parzyny berjaý etmekleri üçin, Saud Arabystany Patyşalygyna eltip-getirmek boýunça 10 sany ýörite gatnaw ýola goýdy. Bu barada agentligiň resmi saýtynda habar berilýär.

Şu ýylyň haj döwründe «Türkmenhowaýollary» agentligi tarapyndan guralýan ýörite gatnawlar 2024-nji ýylyň 1-nji iýunyndan 9-njy iýuly aralygynda ýerine ýetiriler.
289 sany ildeşlerimizden ybarat bolan döwlet toparyny Saud Arabystany Patyşalygyna eltmek we yzyna getirmek boýunça çykdajylary Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary»  agentligi öz serişdeleriniň hasabyna amala aşyrar.


20.06.2024 14:30
3881

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň «Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty 2024»-iň çäklerinde TÜRKSOÝ-nyň guran «Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» temasy boýunça geçirilen bäsleşigiň netijeleri...

19.06.2024 17:29
5405

Talyplaryň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwaly geçirildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň döredijilikli höwesjeň talyplarynyň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi. Jemgyýetçilik guramalaryň...

18.06.2024 09:41
21766

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

17.06.2024 22:19
5502

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...