Disneý “Moana 2-niň” ilkinji treýlerini görkezdi

  • 31.05.2024 16:02
  • 8546
Disneý “Moana 2-niň” ilkinji treýlerini görkezdi

Disneý studiýasy “Moana 2” multfilminiň tizer-treýlerini çykardy. Hekaýanyň dowamynda gorkusyz şa gyzy Moana (Aulii Krawalo) Polineziýa adalaryna täze syýahata çykar.

Treýlerde reňkli peýzažlar, hereketli sahnalar we Dueýn Jonsonyň ýene bir gezek ses beren ýarymhudaýy Maui ýaly söýgüli gahrymanlaryň gaýdyp gelşi görkezilýär.
Sýužete görä, Moana ata-babalaryndan täze başdan geçirmeleriň başlangyjy boljak syrly habary alar.
“Moana 2” multfilminiň premýerasy 2024-nji ýylyň 27-nji noýabryna meýilleşdirilýär.
Animasion lentadan başga-da, Disneý Dueýn Jonsonyň baş keşbi janlandyran ilkinji “Moananyň” remeýkiniň üstünde işleýär.
2016-njy ýylyň asyl nusgasynyň 480 million dollar gazanyp, iki Oskara dalaşgär bolandygyny bellemelidiris.


düýn 16:08
6861

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 13 – 16-njy iýunda görkeziljek filmler we multfilmler

Şu hepde Türkmenistanyň kinoteatrlarynda dürli ýaşdaky tomaşaçylar üçin filmleriň giň toplumy, şol sanda birnäçe premýeralar hödürlenýär. Täzelikleriň arasynda baş keşbi Jennifer Lopeziň ýerine ýetirmeginde ylmy...

düýn 14:23
10228

“Ýaramaz ýigitler” eýýäm ilkinji hepdesinde 100 million dollardan gowrak girdeji gazandy

Uill Smitiň we Martin Lourensiň baş keşbi janlandyran “Ýaramaz ýigitler: güm bol ýa-da öl” (“Плохие парни: Катись или умри”) atly täze komediýa boýewigi prokatda ilkinji hepdesiniň ahyrynda 105 million dollar girdeji...

11.06.2024 07:25
3715

Ues Andersonyň "Finikiýa shemasy" kino ýyldyzlaryny bir ýere jemledi

Meşhur amerikaly režissýor Ues Anderson özüniň “Finikiýa shemasy” (“Финикийская схема”) atly täze filmini çykarmaga taýynlanýar. Crew United neşirinde filmiň aktýorlarynyň düzümi barada täze maglumatlar bar. Benisio...

11.06.2024 06:39
4785

Amerikan kino akademiýasy kaskadýorlar üçin “Oskar” döretmegi ara alyp maslahatlaşýar

Kino akademiýasy iň oňat kaskadýorlyk işi  üçin “Oskar” baýragyna täze nominasiýany girizmek mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşýar. Empire neşiriniň berýän maglumatlaryna görä, Amerikan kino akademiýasy baýrak...