Google Play başga ulanyjylara programmalary sowgat etmek mümkinçiligini hödürleýär

  • 31.05.2024 13:50
  • 2554
Google Play başga ulanyjylara programmalary sowgat etmek mümkinçiligini hödürleýär

Google Play-de indi programmalary sowgat etmek mümkinçiligi döredi. Indi Android smartfonlaryny we planşetlerini ulanýanlar beýleki adamlar üçin programma satyn alyp bilerler diýip, Android Authority habar berýär.

Täze "Kimdir birine bu harydyň puluny tölemegi haýyş etmek" aýratynlygy e-poçta, messenjer ýa-da “SMS” programmasy arkaly iberilip bilinjek baglanyşyk arkaly satyn alyş haýyşlaryny ibermäge mümkinçilik berýär.
Baglanyşygy alan ulanyjy programmanyň puluny töläp biler, şondan soň ol haýyş eden adama elýeterli bolar. Bu baglanyşyk 24 sagatlap işleýär.
Bu aýratynlyk Hindistanda ulanyjylar üçin eýýäm elýeterlidir. Bir ýylyň içinde ony bütin dünýä ýaýratmak meýilleşdirilýär.
Funksiýanyň abunaly işlemeýändigi bellendi.


13.05.2024 20:27
4962

Google kompaniýasy Chrome brauzeri üçin gyssagly täzelenme çykardy

Google kompaniýasy howply gowşaklygy düzetmek üçin Chrome brauzeriniň täzelenmesini çykardy diýip, HelpNetSecurity portaly ýazýar. Kiberhowpsuzlyk pudagyndaky hünärmenler Chrome-da ulanyjylaryň gurluşlarynda maglumatlara...

12.05.2024 09:14
3784

“Google Habarlarda” “GIF selfi” - gysga selfi wideolar peýda bolar

“Google Habarlar” programmasy ulanyjylara gysga, yzygiderli wideo habarlaryny ibermäge mümkinçilik berýän “GIF Selfi” aýratynlygy peýda bolar diýip, Android Authority habar berýär. Täze aýratynlyk smartfonyň öň...

15.04.2024 13:43
1181

Google Chrome brauzeriniň tölegli nusgasyny çykardy

Google kompaniýasy Chrome brauzeriniň tölegli nusgasynyň çykandygyny habar berdi. Täze Chrome Enterprise Premium güýçlendirilen howpsuzlyk gözegçiligi bilen üpjün ediler diýlip, kompaniýanyň blogynda habar berilýär...

01.04.2024 23:33
1919

Google Podcasts ýakyn günlerde işlemegini bes eder

Google geljek hepde ABŞ-da Google Podcasts hyzmatyny ýapar. Bu barada Bleeping Computer habar berdi. Ol ýapylansoň podkastlar diňlemek mümkinçiligi YouTube Music-de galar. Google häzirki wagtda ABŞ-daky ulanyjylara...