iPad-yň eýeleri enjamlaryny iPhone-nyň eýelerinden has uzak saklaýarlar

  • 31.05.2024 12:29
  • 3265
iPad-yň eýeleri enjamlaryny iPhone-nyň eýelerinden has uzak saklaýarlar

iPhone-yň eýelerine garanyňda, iPad-yň eýeleri planşetlerini özlerinde has uzak saklaýarlar diýip, IXBT CIRP derňewine salgylanyp habar berýär. 

Täze hasabata görä, iPad eýeleriniň 67%-i enjamlaryny saklaýarlar ýa-da maşgalasyna ýa-da dostlaryna berýärler. iPhone-da bu görkezijji 30%-e deňdir.
Bu aratapawudyň binäçe sebäpleri bolup biler. Birinjiden, könäni täzä çalşanyňda iPhone iPad-dan has gymmatdyr. Bu bolsa köne enjamy satanlarynda iPhone eýeleriniň iPad eýelerine garanyňda has köp peýda görjediklerini aňladýar.
Ikinjiden, çalşyrylmazyndan ozal, iPad iPhone-dan has uzak ulanylýar. Bu planşetleriň, smartfonlara garanyňda könelmä has az sezewar bolýandyklary bilen baglanyşyklydyr.
Netijede, iPad eýeleri enjamlaryndan hoşal bolup, çalyşmagyň zerurlygyny görmeýärler.


19.06.2024 11:12
3559

Apple ID geçmişde galdy: Kompaniýa hyzmatyň adyny Apple Account diýip üýtgedýär

Apple kompaniýasy Apple ID hasaba alyş hyzmatynyň rebrendingi hakynda habar berdi. Hyzmatyň täze ady - Apple Account eýýäm iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia we watchOS 11 operasion ulgamlarda işjeň ulanylýar. Bu...

17.06.2024 18:29
5240

Huawei HarmonyOS hytaý bazarynda ilkinji gezek Apple-iň iOS-yndan öňe geçdi

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde Huawei-iň HarmonyOS operasion ulgamy Hytaýyň bazaryndaky paýy boýunça Apple-iň iOS-yndan öňe geçdi. Bu barada Gizmochina habar berýär. Counterpoint Research barlag kompaniýasynyň...

12.06.2024 15:06
8890

Mask Apple Intelligence-e garşy çykýar. Ol öz kompaniýalarynda Apple gurluşlaryny gadagan edip biler

Ilon Mask Apple kompaniýasynyň iOS we macOS-a girizilen täze Apple Intelligence emeli aň funksiýalaryny tankytlap çykyş etdi. Milliarder sistemanyň “yzarlaýjylyk” mümkinçiliklerinden howatyrlanýandygyny we özüniň...

12.06.2024 15:03
1209

Sequoia: Mac kompýuterleri üçin operasion sistemanyň täzelenmesi hödürlendi

10-njy iýunda Apple kompaniýasy Mac kompýuterleri üçin operasion sistemanyň täze wersiýasyny – macOS 15 Sequoia-ny hödürledi. Täzelenme WWDC 2024 konferensiýasynda anons edildi. Esasy täzelik iPhone-yň ekranyny...