Rekord pese gaçyşdan soň 52% ösüş: Apple Hytaýyň smartfon bazarynda öňdebaryjylygyny gaýdyp aldy

  • 31.05.2024 10:40
  • 3979
Rekord pese gaçyşdan soň 52% ösüş: Apple Hytaýyň smartfon bazarynda öňdebaryjylygyny gaýdyp aldy

Apple Hytaýda smartfonlaryna we beýleki önümlerine görlüp-eşidilmedik arzanladyş yglan edenden soň, iPhone satuwynyň rekord ösüşini hasaba aldy. Soňky maglumatlara görä, Hytaýda iPhone satuwy 52% ýokarlandy diýip, IXBT ýazýar.

Hytaý Apple üçin möhüm bazarlaryň biri hasaplanýar, ýöne soňky döwürde kompaniýanyň smartfonlaryna bolan isleg pese gaçyp başlady. Apple satuwy işjeňleşdirmek maksady bilen iPhone 15 hatarynyň modelleri üçin bahalary 320 dollara çenli arzanlatmaly boldy.
Bahalar arzanladylandan soň geçirilen gözleg Apple-iň hytaýly smartfon alyjylaryň arasynda ýene halanýan brende öwrülendigini görkezdi. Olaryň köpüsi indiki smartfonlaryna 800 dollardan gowrak pul harçlamaga taýýar, şol bir wagtyň özünde häzirki günde Hytaýda ulanyjylaryň diňe 33%-inde premium gurluşlar bar.
Apple kompaniýasynyň şu ýylyň sentýabr aýynda täze iPhone 16 hataryny hödürlemegine garaşylýar. Ýöne kompaniýa hytaý öndürijileri, aýratynam, Mate 70 hataryny hödürlemäge taýýarlanýan Huawei tarapyndan güýçli bäsdeşlik bilen ýüzbe-ýüz bolmaly bolar.


düýn 13:49
4396

Apple dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Paýnamalar WWDC tanyşdyrylyşyndan soň ýokarlandy

Apple kompaniýasynyň bazar bahasy 3,33 trln dollara ýetdi, bu hem ony dünýäniň iň gymmat kompaniýasyna öwürdi. Ol Microsoft korporasiýasyndan öňe geçdi. Kompaniýanyň paýnamalary her ýyl geçirilýän WWDC konferensiýasyndan...

12.06.2024 14:33
3341

Canalys: Apple gymmat smartfonlar bazarynda liderligini saklap gelýär

Canalys analitik kompaniýasynyň hasabatyna laýyklykda, Apple gymmat smartfonlaryň bazarynda onuň 60%-ini eýeläp, lider bolmagynda galýar. Samsung bazaryň 25%-ini eýelemek bilen ikinji, Huawei bolsa 6% bilen üçünji...

07.06.2024 15:04
4369

Häzire çenli iPhone satuwy tas 2 trln dollara ýetdi

Apple kompaniýasy iPhone döredilenden bäri tas 2 trln dollarlyk smartfon satdy. Stocklytics.com we Statista tarapyndan hödürlenen maglumatlar häzirki wagtda görkezijiniň 1,95 trln dollardygyny görkezýärler, ýagny...

07.06.2024 13:43
3622

Nvidia Apple-den öňe geçip, dünýäde iň gymmat ikinji kompaniýa boldy

Nvidia kompaniýasynyň paýnamalary rekord derejä çenli gymmatlap, emeli aňyň esasynda çip öndürijisiniň bazar bahasynyň 3 trln dollardan geçmegine mümkinçilik berdi. Netijede, Nvidia Apple-den öňe geçip, dünýäde...