Gazagystanyň medeniýet ministri Pyragy adyndaky halkara edebiýat baýragyny döretmegi teklip etdi

  • 30.05.2024 20:18
  • 7914
Gazagystanyň medeniýet ministri Pyragy adyndaky halkara edebiýat baýragyny döretmegi teklip etdi

Gazagystanyň medeniýet we maglumat ministri Aida Balaýewa Magtymguly Pyragy adyndaky halkara edebiýat baýragyny döretmegi teklip etdi diýip, Bigasia habar berýär.

Degişli teklip 20 ýurduň medeniýet ministrleriniň gatnaşmagynda akyldar şahyryň 300 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen halkara maslahatynda beýan edildi.
Aida Balaýewa şeýle hem Astanada Magtymguly Pyragynyň heýkelini oturtmak boýunça alnyp barylýan işler barada gürrüň berdi. Bu ýadygärlik gazak halkynyň bu şahyra we tutuş türkmen halkyna hormatynyň we dostlukly gatnaşyklarynyň nyşany bolar diýlip neşirde bellenilýär.
Ýatlatsak, 2024-nji ýyl Türki medeniýetiň halkara guramasy tarapyndan Magtymguly Pyragy ýyly diýlip yglan edildi. Şahyryň ýubileýi şeýle hem ÝUNESKO bilen bilelikde 2024-2025-nji ýyllarda bellenilip geçiljek seneleriň sanawyna girizildi.


düýn 14:30
2251

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň «Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty 2024»-iň çäklerinde TÜRKSOÝ-nyň guran «Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» temasy boýunça geçirilen bäsleşigiň netijeleri...

19.06.2024 17:29
4782

Talyplaryň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwaly geçirildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň döredijilikli höwesjeň talyplarynyň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi. Jemgyýetçilik guramalaryň...

18.06.2024 09:41
20724

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

17.06.2024 22:19
5232

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...