Boksçy Saparmyrat Ödäýew Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin göreşini dowam edýär

  • 29.05.2024 13:56
  • 9208
Boksçy Saparmyrat Ödäýew Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin göreşini dowam edýär

Balkanabatdan 23 ýaşly türkmen boksçysy Saparmyrat Ödäýew Bangkokda geçirilýän ikinji Bütindünýä Olimpiýa oýunlaryna saýlama ýaryşynda Gonkongdan gelen Li Kon Çinden üstün çykdy. 63,5 kg çenli agram derejesindäki duşuşykda türkmen türgeni eminleriň biragyztan karary bilen ýeňiş gazandy.

1/16 final tapgyrynda Ödäýew Aziýanyň çempiony, mongoliýaly boksçy Sentraatar Erdenebat bilen duşuşar.
Balkanabatda N3 sport mekdebinde tälimçi bolup işleýän S.Ödäýew şu ýylyň mart aýynda Olimpiýa oýunlarynyň saýlama tapgyryna eýýäm gatnaşyp gördi. Şonda oňa Olimpiýa oýunlaryna ýollanma almak üçin sähelçe ýetmedi.
Saparmyratdan başga-da, Bangkokda Olimpiýa ýollanmasy ugrunda ýene bir türkmen türgeni göreş alyp barýar. Öň habar berşimiz ýaly, Şükür Öwezow 57 kg çenli agram derejesinde ýaryşyň indiki tapgyryna çykdy.
Belläp geçsek, türkmenistanly boksçy Baýramdurdy Nurmuhammedow ýaryşda ilkinji tutluşygynda ýeňlip, ondan gaýtdy.
Bangkokda geçirilýän ikinji Bütindünýä Olimpiýa oýunlaryna saýlama ýaryşy türgenlere Pariždäki Olimpiýa oýunlaryna ýollanma almak üçin iň soňky mümkinçilikdir.


şu gün 15:53
10907

Ertir Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýong bilen duşuşar

Solt-Leýk-Sitide (Ýuta ştaty, ABŞ) geçiriljek PFL ýaryşynyň esasy söweşleri 22-nji iýunda irden (Aşgabat wagty bilen 05:00-da) başlar. Bu ýaryşyň çäklerinde Türkmenistanda garyşyk başa-baş söweş sungatynyň muşdaklary...

düýn 18:42
14648

FIFA milli ýygyndylaryň reýtingini täzeledi

Halkara Futbol federasiýasy (FIFA) milli toparlaryň täzelen reýtingini hödürledi. Ilkinji onlukda iki üýtgeşme bolup geçdi. Braziliýa Angliýadan öňe geçip, dördünji orna çykdy, Italiýa bolsa dokuzynjy orny Horwatiýa...

düýn 14:38
9122

Türkmen kuraşçylary Eýranda geçirilen Aziýa çempionatynda 11 medal gazandylar

Eýranyň paýtagtynda geçirilen kuraş boýunça 13-nji Aziýa çempionatynda türkmen türgenleri 11 medal gazandylar. Bäsleşige 20 ýurtdan 200-e golaý türgen gatnaşdy. Türkmenistandan 14 türgen gatnaşdy, olaryň 11-i baýrak...

düýn 12:05
8127

Gurban Berdiýew «Dagystanyň at gazanan tälimçisi» adyna eýe boldy

Mahaçkalanyň "Dinamo" futbol klubunyň öňki baş tälimçisi, häzirki wagtda bolsa prezidentiniň geňeşçisi Gurban Berdiýew Dagystan Respublikasynyň at gazanan tälimçisi boldy. Bu barada RIA Nowosti sebitiň ýolbaşçysynyň...