“Türkmentelekomyň” topary Halkara kiber çempionatynda üçünji ýeri eýeledi

  • 28.05.2024 23:06
  • 7075
“Türkmentelekomyň” topary Halkara kiber çempionatynda üçünji ýeri eýeledi

“Türkmentelekomyň” hünärmenleri “Senagatlaşan Russiýanyň sanly industriýasy” maslahatynyň çäklerinde onlaýn görnüşde geçirilen abraýly halkara kiber çempionatynda üçünji orny eýeledi.

“Türkmenistan: Altyn asyr” onlaýn neşiriniň habar bermegine görä, bu ýyl çempionat dürli ýurtlardan modelirlenýän IT infrastrukturasyna haker hüjümlerini ýok etmek üçin bäsleşjek 40 topar ýygnady.
Bäş hünärmenden ybarat bolan “Türkmentelekom” toparynyň agzalary tabşyrylan işleri üstünlikli ýerine ýetirip, sazlaşyky işlerini, ösen bilimlerini we gurallary dolandyrmagyň ussatlygyny görkezdiler.
2015 bal bilen üçünji orny eýelän türkmen IT hünärmenleri “Solar” kompaniýalaryň toparyndan we kiber çempionatyň tehnologik hyzmatdaşlaryndan “Howpsuzlyk kody” we “Kasperski laboratoriýalaryndan” maglumat howpsuzlygy önümlerini ulanmak üçin şahadatnama aldylar.
Bäsleşigiň ilkinji iki ýerini Russiýanyň toparlary aldy.
Halkara kiber çempionaty Russiýa Federasiýasynyň Sanly ösüş, aragatnaşyk we köpçülikleýin aragatnaşyk ministrligi we Rostelekom tarapyndan gurnaldy.


şu gün 17:29
922

Talyplaryň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwaly geçirildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň döredijilikli höwesjeň talyplarynyň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi. Jemgyýetçilik guramalaryň...

düýn 09:41
18279

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

17.06.2024 22:19
4814

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...

17.06.2024 18:26
6911

Medeniýet Şahberdiýewanyň we Maýa Kulyýewanyň hormatyna ýörite baýraklar döredildi

Nury Halmämmedow adyndaky “Dutaryň sesi” atly Moskwa halkara sungat festiwaly geçmişiň meşhur türkmen aýdymçylarynyň hormatyna birnäçe ýörite baýraklary döretdi. Bu barada festiwalyň art-direktory, pianinoçy Mamed...