iMac-yň “atasy” Apple önümleriniň adyndaky “i”-den ýüz öwürmegi teklip etdi

  • 27.05.2024 16:04
  • 3990
iMac-yň “atasy” Apple önümleriniň adyndaky “i”-den ýüz öwürmegi teklip etdi

Kompýuterleriň iMac liniýasynyň adyny döreden marketolog Ken Sigall indi Apple önümleriniň adynda “i” prefiksini ulanmagy bes etmäge çagyrýar diýip, Wired ýazýar.

1998-nji ýylda iMac döredilende, TBWA\Chiat\Day mahabat agentliginde kopiraýter bolup işlän Sigall, "i" prefiksi köneldi we häzirki zaman dünýäsinde Apple-iň düýp manysyny we gymmatlyklaryny görkezmeýär diýip hasaplaýar.
iMac-yň internete aňsat girmäge mümkinçilik berýän rewolýusion önüm bolan wagty, onuň adyndaky “i” dogry hasaplanýardy. Indi internet hemme ýere ýaýransoň we Apple enjamlarynyň diňe beýle hyzmaty ýerine ýetirmegi talap edilmeýärkä, “i” aktuallygyny ýitirýär.
Sigall iPhone-y hem, ilki başda internet elýeterliligine gönükdirilen telefon hökmünde mysal getirýär.
Ken Sigal: “Biz “i-den" dynmaly, bu indi manysyz. Elbetde, Jobs “i” arkaly Apple-i  gurdy, ýöne onuň elmydama subbrend bolandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Apple prefiksden dynsa aklyny ýitirjekdigini aýtjak marketologlar tapylar – ol, henizem käbir beýik markalaryň öňünde dur, ýöne ony gorap bolmaýar we uzak wagtlap, internete birikdirilen “i” prefiksli kompaniýalar hem bolupdy, bu bolsa öz innowasiýalary bilen tanalýan Apple üçin meseledir”.


12.06.2024 15:06
7462

Mask Apple Intelligence-e garşy çykýar. Ol öz kompaniýalarynda Apple gurluşlaryny gadagan edip biler

Ilon Mask Apple kompaniýasynyň iOS we macOS-a girizilen täze Apple Intelligence emeli aň funksiýalaryny tankytlap çykyş etdi. Milliarder sistemanyň “yzarlaýjylyk” mümkinçiliklerinden howatyrlanýandygyny we özüniň...

12.06.2024 15:03
1045

Sequoia: Mac kompýuterleri üçin operasion sistemanyň täzelenmesi hödürlendi

10-njy iýunda Apple kompaniýasy Mac kompýuterleri üçin operasion sistemanyň täze wersiýasyny – macOS 15 Sequoia-ny hödürledi. Täzelenme WWDC 2024 konferensiýasynda anons edildi. Esasy täzelik iPhone-yň ekranyny...

11.06.2024 14:41
6864

iOS 18 hödürlendi: nähili üýtgeşmeler bar?

10-njy iýunda Apple-iň işläp düzüjiler üçin esasy tomusky konferensiýasy – Worldwide Developers Conference (WWDC) başlady. Onda kompaniýa iPhone üçin iş stolunyň sazlanmagyna we programmalaryň işine möhüm üýtgeşmeleri...

11.06.2024 07:10
2884

Apple kepillik düzgünlerini üýtgedýär: iPhone-daky we Apple Watch-däki mikrojaýryklary bejermek tölegli boldy

iPhone-nyň we Apple Watch-yň ekranlaryndaky mikrojaýryklary bejermek işi indi Apple-iň standart kepilliginiň hasabyna abatlanmaz diýip, IXBT habar berýär. Mundan öň Apple onda başga bir zeper bolmasa-da, enjamyň...