Timoti Şalameniň heýkeli hanym Týusso muzeýiniň kolleksiýasyna goşular

  • 26.05.2024 23:21
  • 4042
Timoti Şalameniň heýkeli hanym Týusso muzeýiniň kolleksiýasyna goşular

Golliwudly ýaş aktýor Timoti Şalameniň mumdan heýkeli hanym Týusso muzeýiniň kolleksiýasynyň üstüni ýetirer. Heýkel 22-nji maýda hödürlendi.

Şalameniň mumdan ýasalan heýkeline 2021-nji ýylyň “Dýuna” filminiň Londondaky premýerasyndan Alexander McQueen-iň kostýumy geýdirilen. Bu moda öýüniň aýakgaby obrazyň üstüni ýetirýär – egin-eşigi aktýoryň özi üpjün etdi.
Heýkeliň döredilmegine dokuz aý sarp edildi, hudožnikler onuň çekgeleriniň we gür, buýra saçynyň jikme-jik işlenmegine aýratyn üns berdiler.

“Timoti Şalame – hereketine syn etmek ýakymly bolan örän zehinli aktýor. Ýöne ony mumda ebedileşdirmek diňe şunuň bilen baglanyşykly däl. Biz ol Z nesli üçin meşhurlygyň täze ýüzüni janlandyrýar diýip hasaplaýarys. Şalame 2024-nji ýylda Golliwudyň öňdebaryjy erkek adamynyň nähili bolmalydygy baradaky stereotiplere çagyryş edýär” – diýip, Londonda hanym Týusso studiýasynyň ýolbaşçysy Jo Kinsi aýtdy.


düýn 20:26
1833

“Tapmaça-2” iki uik-endiň dowamynda 2024-nji ýylyň iň girdejili filmi boldy

Pixar studiýasynyň “Tapmaça-2” («Головоломка-2») multfilmi üstünligini artdyrmagyny dowam etdirýär. Ol prokatyň ikinji uik-endinde ABŞ-da 100 mln dollar ýygnap, 2024-nji ýylyň iň girdejili filmi boldy. Dünýädäki...

23.06.2024 18:09
16841

Aýa ýalandan gonuşyň surata düşürilişi baradaky filmiň treýleri çykdy

Sony Pictures Entertainment studiýasy baş keşpleri Skarlett Ýohanssonyň we Çenning Tatumyň ýerine ýetirmeginde “Maňa Aýy görkez” («Покажи мне Луну», “Fly me to the moon”) komediýa filminiň treýlerini hödürledi...

23.06.2024 16:24
2145

Disney+ “Tapmaça” animasion filminiň esasynda multserial taýýarlaýar

Disney+ striming hyzmaty meşhur “Tapmaça” («Головоломка») animasion filminiň esasynda multserial çykarar. Bu barada Entertainment Weekly bilen söhbetdeşlikde Pixar-yň döredijilik müdiri we franşizany dörediji Pit...

23.06.2024 15:17
8290

Russiýada “Uruş we parahatçylyk” romany esasynda iki sany täze film surata düşüriler

“Rossiýa” teleýaýlymy “Kinopoisk” we Start onlaýn-kinoteatrlary bilen bilelikde Lew Tolstoýyň “Uruş we parahatçylyk” (“Война и мир”) romany esasynda köp seriýaly filmi surata düşürmegiň üstünde işläp başlady diýip...