Ridli Skott täze serial bilen “Keseki” franşizasynyň älemine gaýdyp gelýär

  • 26.05.2024 20:43
  • 2374
Ridli Skott täze serial bilen “Keseki” franşizasynyň älemine gaýdyp gelýär

“Keseki” (“Чужой”) we “Tygyň ýüzünden ylgap barýan” (“Бегущий по лезвию”) kult filmleriniň döreden Ridli Skott ksenomorf äleminde täze serialy döretmegiň üstünde işleýär. Bu barada Golliwudyň insaýderi Deniel Rihtman habar berýär.

Taslamanyň jikme-jiklikleri entek aýan edilmedi. Diňe Skottuň režissýor hökmünde çykyş etjekdigini bilýäris we serialyň sýužeti 2024-nji ýylyň awgust aýynda çykjak “Keseki: Romul” (“Чужой: Ромул”) filmi bilen galtaşmaz.
Skottuň “Keseki” franşizasyndaky iň soňky işi 2017-nji ýylda çykan “Keseki: Wesýet” boldy. Film dürli hili seslenmeleri aldy: Rotten Tomatoes sanawynda 334 syn esasynda ortaça 10-dan 6.3 bal bilen 66%, , Metacritic bolsa 52 syn esasynda 100-den 65 bal berdi.


şu gün 13:04
15

“Günlerde bir gün... Golliwudda” we “Şöhratsyz deýýuslar” filmleri barada kitaplar çykarylar

Voracious neşirýaty Kwentin Tarantinonyň “Günlerde bir gün... Golliwudda” («Однажды… в Голливуде») we “Şöhratsyz deýýuslar” («Бесславные ублюдки») filmleriniň önümçiligine bagyşlanan iki kitaby anons etdi. Kitaplaryň...

düýn 16:30
7733

Disney filminde Moananyň keşbini 17 ýaşly awstraliýaly Ketrin Laga’aýa janlandyrar

17 ýaşly awstraliýaly aktrisa Ketrin Laga’aýa 2016-njy ýylyň “Moana” multfilmine esaslanýan Disney-iň adybir filminde Moananyň keşbini aldy. Bu barada Variety habar berýär. Asly samoaly aktrisa ýaş gahrymanyň,...

düýn 12:33
2133

Paddington Peruwa ugraýar: “Paddingtonyň başdangeçirmeleri 3” filminiň treýleri çykdy

Internet torunda “Paddington Peruwda” filminiň treýleri çykdy. Gürleýän aýyjyk baradaky filmiň üçünji bölümi 8-nji noýabrda prokata çykar. Anons edilen maşgala komediýasynda aýyjyk Paddington Amazoniýada garry...

düýn 11:25
2011

“Ýüzükleriň hökümdary: Rohirrimleriň söweşi” animesi çykarylýar

“Ýüzükleriň hökümdary” trilogiýasy bilen tanalýan täze zelandiýaly režissýor Piter Jekson “Ýüzükleriň hökümdary: Rohirrimleriň söweşi” (“Властелин колец: Война рохирримов”) anime-filminiň ýerine ýetiriji prodýuseri...