90% tiz: Microsoft korporasiýasy Surface Pro planşetini we Surface Laptop noutbugyny hödürledi

  • 25.05.2024 23:16
  • 1470
90% tiz: Microsoft korporasiýasy Surface Pro planşetini we Surface Laptop noutbugyny hödürledi

Microsoft korporasiýasy täze Microsoft Surface hatarynyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirip, emeli aňly kompýuterleriň täze eýýamynyň başlanandygyny habar berdi. Korporasiýa Qualcomm Snapdragon X Elite prosessorynda işleýän täze Surface Pro planşetini hödürledi. Täze planşet gurluşyň öňki neslinden 90% tiz boldy. Şeýle-de, ilkinji gezek modelde OLED ekrany ulanylýar. Kompýuter hem korpusa birikdirilen ýagdaýda, hem gönüden-göni birikmesiz ýagdaýda işläp bilýän täze çeýe klawiatura bilen gabat gelýär.

Surface Pro zarýad bermesiz 14 sagada çenli işläp bilýär. 13 dýuým ekranly Surface Pro 1000 dollar bilen bahalandyrylýar. Flex Keyboard klawiaturasy topluma girmeýär we ol stilus bilen bilelikde 450 dollara düşýär.
Tanyşdyrylyşda hödürlenen ýene bir gurluş Microsoft Surface Laptop 6 noutbugy boldy. Bu gurluş hem Qualcomm Snapdragon X Elite prosessorynda işläp, doly zarýad bilen 22 sagada çenli işläp bilýär. Bu Surface noutbuklarynyň öňki neslinden 80% tizdir. Model 13,8 dýuým we 15 dýuým ekranly iki görnüşde elýeterli bolar. Birinjisi üçin baha 1000 dollardan, ikinjisi üçin 1200 dollardan başlaýar.
Kompýuterleriň täze eýýamy birnäçe emeli aň funksiýalaryny hödürleýän Copilot Plus-yň girizilmegi bilen baglanyşyklydyr. Bu funksiýalaryň arasynda ulanyjynyň kompýuterdäki hereketi boýunça gözleg, tekst beýany boýunça şekil döretmek, wideo üçin subtitrleri döretmek we beýlekiler bar.


22.05.2024 15:14
2726

Windows 11 Recall funksiýasynyň kömegi bilen “fotografiki ýada” eýe bolar

Microsoft korporasiýasy Windows 11 üçin ulanyjynyň kompýuterdäki ähli hereketlerini yzarlamaga we ýazga almaga mümkinçilik berýän täze Recall funksiýasyny hödürledi. Bu barada 3Dnews habar berýär. Recall kompýuteri...

22.05.2024 07:42
2263

Microsoft korporasiýasy iň çalt we intellektual Windows PK – Copilot+PC-ny hödürledi

Microsoft korporasiýasy emeli aňa gönükdirilen Windows-ly personal kompýuterleriniň täze kategoriýasyny hödürledi. Copilot+PC adyny alan täze gurluşlar häzire çenli döredilen iň çalt we intellektual Windows PK...

12.05.2024 22:32
4001

Microsoft Word-da tekst goýmak bilen bagly, köpden bäri dowam edip gelýän meseläni çözdi

Microsoft kompaniýasy Word-da işlenilende tekst goýlanda formatirleme bilen bagly, köpden bäri dowam edip gelýän meseläni çözýän täzelenme çykardy. Bu barada 3DNews habar berýär. Şu wagta çenli tekst başga bir...

14.03.2024 15:47
2491

Apple Microsoft Surface Studio äheňinde sensorly Mac işläp düzýär

Apple kompaniýasy Microsoft Surface Studio meňzeýän sensorly Mac kompýuterini beýan edýän patentini täzeledi. Bu barada 9to5Mac portaly Patent Apple-a salgylanyp habar berýär. Resminamada kompýuter «suratkeşler...