Russiýada 40 müňden gowrak türkmen talyby bilim alýar - Mişustin

  • 24.05.2024 19:40
  • 16384
Russiýada 40 müňden gowrak türkmen talyby bilim alýar - Mişustin

24-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen RF-niň Premýer-ministri Mihail Mişustiniň arasynda geçirilen duşuşykda iki ýurduň arasynda ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk, şol sanda Türkmenistanda rus diline ýöriteleşdirilen mekdepleriň gurluşygy, şeýle hem sebitara gatnaşyklary ösdürmek meseleleri maslahatlaşyldy.

"Biz bilim ulgamymyz barada gepleşikleri geçirdik" - diýip, Mişustin duşuşygyň netijeleri boýunça belledi. Mişustin häzirki wagtda Russiýada Türkmenistandan 40 müňden gowrak talybyň bilim alýandygyny, şolardan 7,5 müňüsiniň rus hökümetiniň talyp hakyny alýandygyny nygtady.
"Rus mekdepleriniň gurluşygy, institutlaryň, uniwersitetleriň şahamçalaryny açmakda hyzmatdaşlygy dowam etmek barada gürrüňdeş bolduk" - diýip, ol belledi.

Şeýle hem RF-niň Premýer-ministri şu ýylda Türkmenistan üçin möhüm senäniň - Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň bellenilýändigine ünsi çekdi. "Biz hem Russiýada bu şahsyýete bagyşlanan köp sanly çäreleri geçireris" diýip, rus Hökümetiniň Başlygy belledi.


düýn 16:46
5792

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

düýn 16:33
12029

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

düýn 15:43
1957

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...

düýn 14:22
7759

Balkan welaýatynyň ilaty üçin täze awtoulaglaryň 200-si hyzmat edip başlady

Ýaponiýanyň önümi bolan täze «Toyota Coaster» kysymly orta synply, «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň jemi 200 sanysy Balkan welaýatynyň ilatyna hyzmat edip başlady. Täze ulaglar şäherara we şäherýaka...