iPhone 16 täze reňklerde elýeterli bolar

  • 24.05.2024 11:18
  • 14880
iPhone 16 täze reňklerde elýeterli bolar

Tianfeng International-yň analitigi Ming-Çi Kuo iPhone 16 hatarynyň täze reňkleri barada habar berdi diýip, IXBT habar berýär.

Onuň berýän maglumatyna görä, iPhone 16 Pro we iPhone 16 Pro Max gara, ak ýa-da çal (ýa-da "natural titan"), çal ýa-da gülgüne reňklerde elýeterli bolar. Mümkin Blue Titanium reňki gülgüne titan reňkiniň peýdasyna iPhone 16 Pro hataryndan aýrylar.
iPhone 16 we iPhone 16 Plus gara, ýaşyl, gök we ak reňklerde çykar. Bu diýildigi, sary reňke derek ak reňk çykar.
Kuonyň bellemegine görä, Apple bar bolan reňkleriniň adyny üýtgedip biler.

Şu maglumat peýda bolan badyna Majin Bu lakamy bolan insaýder iPhone 16-nyň standart wersiýasynyň iki reňkden - ak we gara reňklerden ybarat täze suratlaryny paýlaşdy.
Garaşylyşy ýaly, iPhone 16-nyň täze hatary 2024-nji ýylyň sentýabrynda çykar.
Öň habar berlişi ýaly, iPhone 16 hatary foto düşürmek üçin ýörite düwmä eýe bolar. Ol sensor arkaly dolandyrylar we masştaby üýtgedip bolar.


22.06.2024 18:47
1210

Apple "Vision Pro 2-ni" soňa goýup, oňa derek gulaklygyň arzan modelini çykarar

Apple kompaniýasy ikinji nesil Vision Pro giňeldilen hakykat gulaklygynyň işlenip taýýarlanyşyny gijikdirmek kararyna geldi. Muňa derek kompaniýa çäklendirilen funksiýalar toplumly enjamyň has elýeter wersiýasyny...

19.06.2024 11:12
3918

Apple ID geçmişde galdy: Kompaniýa hyzmatyň adyny Apple Account diýip üýtgedýär

Apple kompaniýasy Apple ID hasaba alyş hyzmatynyň rebrendingi hakynda habar berdi. Hyzmatyň täze ady - Apple Account eýýäm iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia we watchOS 11 operasion ulgamlarda işjeň ulanylýar. Bu...

17.06.2024 18:29
5539

Huawei HarmonyOS hytaý bazarynda ilkinji gezek Apple-iň iOS-yndan öňe geçdi

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde Huawei-iň HarmonyOS operasion ulgamy Hytaýyň bazaryndaky paýy boýunça Apple-iň iOS-yndan öňe geçdi. Bu barada Gizmochina habar berýär. Counterpoint Research barlag kompaniýasynyň...

12.06.2024 15:06
8944

Mask Apple Intelligence-e garşy çykýar. Ol öz kompaniýalarynda Apple gurluşlaryny gadagan edip biler

Ilon Mask Apple kompaniýasynyň iOS we macOS-a girizilen täze Apple Intelligence emeli aň funksiýalaryny tankytlap çykyş etdi. Milliarder sistemanyň “yzarlaýjylyk” mümkinçiliklerinden howatyrlanýandygyny we özüniň...