320 dollara çenli arzanlaşyk: Apple Hytaýda iPhone-niň iň uly arzanladyşyny yglan etdi

  • 23.05.2024 15:54
  • 17761
320 dollara çenli arzanlaşyk: Apple Hytaýda iPhone-niň iň uly arzanladyşyny yglan etdi

Apple Hytaýda iPhone, iPad, Apple Watch we beýleki önümleriniň görlüp-eşidilmedik baha arzanlaşygyny habar berdi. Arzanlaşyk 320 dollara ýetýär, bu kompaniýanyň Hytaý bazaryndaky taryhynda iň uly arzanlaşygydyr, diýip IXBT ýazýar.

Analitikler bu ädimi 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde Hytaýda iPhone satuwynyň ýyllyk hasabynyň 7% azalmagy bilen baglanyşdyrýarlar. Netijede, iberilýän harytlaryň  göwrümi boýunça Apple birinji orundan dördünji orna düşýär.
iPhone 15 we iPhone 15 Plus-yň başlangyç bahasy 200 dollar arzanladyldy, iPhone 15 Pro we iPhone 15 Pro Max modelleriniň bahasy bolsa, 260 dollardan 320 dollara çenli arzanladyldy. Bahalaryň arzanlamagy Apple Watch Series 9, iPad, MacBook Air, AirPods we beýleki önümlere-de täsir etdi.
Hünärmenler, bu çäräniň wagtlaýyndygyny we Apple-iň Hytaý bazaryndaky uzak möhletli meselelerini çözüp bilmejekdigini bellediler. Kompaniýa ýitgini yzyna gaýtarmak üçin generatiw AI (emeli aň) pudagyndaky bäsdeşleriniň yzyndan ýetmelidir.
Arzanlaşyk Hytaýda her ýyl 1-nji iýundan 18-nji iýuna çenli geçirilýän 618 Shopping Festival söwda festiwalyna gabat getirildi.


düýn 14:40
906

WSJ: Apple we Meta emeli aň pudagynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşýar

Meta korporasiýasy bilen Apple kompaniýasy emeli aň tehnologiýalary pudagynda hyzmatdaşlyk etmek barada gepleşikleri geçirdiler. Bu barada çeşmelere salgylanyp, The Wall Street Journal habar berýär. Meta öz sanly...

16.06.2024 11:32
4278

Samsung Siriniň bäsdeşini gowulandyrmak üçin Apple-iň öňki inženerini hakyna tutdy

Samsung kompaniýasy özüniň Bixby ses kömekçisini kämilleşdirmegi meýilleşdirýär. Munuň üstünde işlemek üçin Günorta Koreýanyň tehnologiýa ägirdi Siri kömekçisini işläp taýýarlamaga gatnaşan, Apple-iň öňki işgäri...

13.06.2024 13:49
5039

Apple dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Paýnamalar WWDC tanyşdyrylyşyndan soň ýokarlandy

Apple kompaniýasynyň bazar bahasy 3,33 trln dollara ýetdi, bu hem ony dünýäniň iň gymmat kompaniýasyna öwürdi. Ol Microsoft korporasiýasyndan öňe geçdi. Kompaniýanyň paýnamalary her ýyl geçirilýän WWDC konferensiýasyndan...

12.06.2024 14:33
3739

Canalys: Apple gymmat smartfonlar bazarynda liderligini saklap gelýär

Canalys analitik kompaniýasynyň hasabatyna laýyklykda, Apple gymmat smartfonlaryň bazarynda onuň 60%-ini eýeläp, lider bolmagynda galýar. Samsung bazaryň 25%-ini eýelemek bilen ikinji, Huawei bolsa 6% bilen üçünji...