Sürüjisiz, rulsuz we pedalsyz taksiler Hytaýda eýýäm şu ýyl peýda bolar

  • 23.05.2024 13:40
  • 13096
Sürüjisiz, rulsuz we pedalsyz taksiler Hytaýda eýýäm şu ýyl peýda bolar

Hytaýyň Baidu tehnologiýa kompaniýasy 2024-nji ýylyň ahyryna çenli Uhanda rulsuz we pedalsyz Apollo RT6 sürüjisiz taksilerini işe girizmek meýilnamasyny yglan etdi. CarNewsChina-nyň habar bermegine görä, taksini ses buýruklary arkaly ulanyp bolýar.

Sürüjisiz taksileriň sany, takmynan 1000 ulag bolar, diýlip garaşylýar.
Baidu Apollo RT6 awtonom sürüşleriň ösen ulgamlary bilen enjamlaşdyrylandyr, bu bolsa oňa, adam gatnaşmazdan, jemgyýetçilik ýollarda howpsuz sürmäge mümkinçilik berýär. Ýolagçylaryň rahatlygyny üpjün etmek üçin, taksi kabinasynda aýaklara dynç berilýän diregli, ýyladyşly we massažly, dört aýry oturgyç bar.


23.06.2024 17:04
12627

Hytaýda ilkinji Xiaomi krossoweri göründi: ony Ferrari Purosangue bilen deňeşdirýärler

Hytaýda ilkinji Xiaomi krossoweri göründi. Bu kompaniýanyň SU7 sedanyndan soň ikinji awtomobilidir. Awtomobil häzirlikçe MX11 kod ady bilen işläp taýýarlama tapgyryndadyr, onuň önümçilik wersiýasynyň ady heniz...

23.06.2024 15:18
9946

Hytaýda Toyota Camry-nyň satuwy bir ýylda 56% pese gaçdy

Hytaýda täze Toyota Camry 4,5 müň dollar arzanladyş bilen satylýar. Ýurtda şeýle arzanladyş ýerli bazarda modele bolan islegiň ep-esli pese gaçmagy bilen baglanyşyklydyr diýip, IXBT ýazýar. 2024-nji ýylyň maý aýyndaky...

23.06.2024 15:11
6142

Huawei 18 günde 10 müňden gowrak Aito M7 Ultra satyp, rekord goýdy

Huawei kompaniýasy Aito M7 Ultra gibrid krossowerleriniň rekord mukdarda iberilendigini habar berdi. Satuw başlaly bäri ilkinji 18 günde 10 000-den gowrak awtoulag iberildi, bu täze energiýa çeşmeleri bilen işleýän...

20.06.2024 16:54
12515

Xpeng Huitian-yň uçýan awtoulagy Pekinde ilkinji uçuşyny amala aşyrdy

Hytaýyň halkara ykdysady we söwda ýarmarkasynda Xpeng Huitian-iň uçýan Voyager X2 awtoulagynyň ilkinji uçurylyşy boldy. Bu pes belentlikden uçýan uçaryň, şol sanda uçýan ulagyň, Pekiniň Dasin halkara howa menziliniň...