Nepally alpinist 30-njy gezek Ewereste çykyp, öz rekordyny täzeledi

  • 23.05.2024 08:33
  • 15289
Nepally alpinist 30-njy gezek Ewereste çykyp, öz rekordyny täzeledi

Nepally ýolbelet-alpinist Kami Rita bir aýyň içinde ikinji gezek we ömründe 30-njy gezek dünýäniň iň beýik depesi Ewereste (8848 metr) çykdy. Bu barada AFP ekspedisiýanyň guramaçylaryna salgylanyp habar berýär.

54 ýaşly Kami Rita Ewereste çykmak boýunça öz rekordyny täzeledi. Nepallynyň dünýäniň iň beýik depesine 29-njy ekspedisiýasy maý aýynyň birinji ýarymynda boldy.
Ilkinji gezek Kami Rita Ewereste 1994-nji ýylda çykdy we şondan bäri her ýyl diýen ýaly depä çykdy. Onuň kakasy ilkinji ýolbelet-şerpleriň biri bolan.
Geçen ýyl Kami Rita bir hepdede iki gezek Ewereste çykyp, dünýä rekordyny goýdy. Ol hasabynda 27 gezek depä çykan kärdeşi Pasang Dawa bilen bäsleşýär.
Nepalda ýaşaýan halklaryň biriniň wekilleri bolan şerpler, köplenç, Ewereste çykýan alpinistler üçin ýolbelet bolýarlar.


10.06.2024 20:50
9696

59 ýaşly italiýaly dijeý klubda dynuwsyz 10 gün işläp, dünýä rekordyny goýdy

Italiýada dijeý Faber Moreýra (hakyky ady Fabrisio Morero) klubda dynuwsyz 10 gün 4 sagat işläp, dünýä rekordyny goýdy. Bu barada Ginnesiň rekordlar kitaby habar berýär. Öňki rekord 10 ýyl mundan ozal Dublinde...

08.06.2024 07:01
25640

Ronaldu laýklaryň sany boýunça sosial ulgamlaryň rekordyny goýdy

Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Kriştianu Ronaldu laýklaryň sany boýunça sosial ulgamlaryň rekordyny goýdy. Bu barada Daily Mail habar berýär.  39 ýaşly futbolçy Mbappeniň Madridiň “Realyna” geçýändigi...

05.06.2024 15:56
25370

Türkmenistanyň Gahrymany, kosmonawt Oleg Kononenko kosmosda 1000 gün bolan ilkinji adam boldy

Roskosmos kosmonawtlar toparynyň komandiri, Halkara kosmos stansiýasynda TASS-yň ýörite habarçysy, Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenko Ýere golaý orbitada jemi 1000 gije-gündizi geçiren dünýäde ilkinji adam...

05.06.2024 13:48
18585

Arnold Şwarseneggeriň mähnet göwresi Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi

Kaliforniýa ştatynyň Santa-Fe-Springs şäherindäki ShowFX sergisinde Arnold Şwarseneggeriň “Fubar” serialynyň gahrymanynyň keşbindäki äpet göwresi  goýlupdyr. 6,75 metrlik heýkel aktýoryň iň uly göwresi hökmünde...