Microsoft korporasiýasy iň çalt we intellektual Windows PK – Copilot+PC-ny hödürledi

  • 22.05.2024 07:42
  • 2242
Microsoft korporasiýasy iň çalt we intellektual Windows PK – Copilot+PC-ny hödürledi

Microsoft korporasiýasy emeli aňa gönükdirilen Windows-ly personal kompýuterleriniň täze kategoriýasyny hödürledi. Copilot+PC adyny alan täze gurluşlar häzire çenli döredilen iň çalt we intellektual Windows PK hökmünde häsiýetlendirilýär.

Copilot+PC emeli aň ýumuşlarynda 40 TOPS-a çenli öndürijiligi bolan kuwwatly prosessorlar bilen enjamlaşdyryldy, bu bolsa emeli aň bilen işleşmek üçin ýokary tizligi we mümkinçilikleri üpjün edýär.
Ýokary öndürijilikden başga-da, Copilot+PC emeli aňyň esasynda bilelikde şekil döretmek we redaktirlemek ýaly birnäçe funksiýalary, şeýle-de Adobe, DaVinci Resolve ýaly üçünji tarap programma üpjünçiliklerinde emeli aň funksiýalaryny hödürleýär. Ýöne häzirlikçe munuň nähili işleýändigi belli däl.
Ýene bir funksiýa – Recall ulanyjynyň PK bilen gatnaşygynyň esasynda gözlegiň düýbünden täze ýörelgesini hödürleýär. Bu barada biz aýratyn materialda giňişleýin gürrüň bereris.
Dürli öndürijilerden ilkinji Copilot+PC başlangyç 1000 dollar baha bilen 18-nji iýunda satuwa çykar.  


25.05.2024 23:16
1450

90% tiz: Microsoft korporasiýasy Surface Pro planşetini we Surface Laptop noutbugyny hödürledi

Microsoft korporasiýasy täze Microsoft Surface hatarynyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirip, emeli aňly kompýuterleriň täze eýýamynyň başlanandygyny habar berdi. Korporasiýa Qualcomm Snapdragon X Elite prosessorynda...

22.05.2024 15:14
2688

Windows 11 Recall funksiýasynyň kömegi bilen “fotografiki ýada” eýe bolar

Microsoft korporasiýasy Windows 11 üçin ulanyjynyň kompýuterdäki ähli hereketlerini yzarlamaga we ýazga almaga mümkinçilik berýän täze Recall funksiýasyny hödürledi. Bu barada 3Dnews habar berýär. Recall kompýuteri...

12.05.2024 22:32
3993

Microsoft Word-da tekst goýmak bilen bagly, köpden bäri dowam edip gelýän meseläni çözdi

Microsoft kompaniýasy Word-da işlenilende tekst goýlanda formatirleme bilen bagly, köpden bäri dowam edip gelýän meseläni çözýän täzelenme çykardy. Bu barada 3DNews habar berýär. Şu wagta çenli tekst başga bir...

14.03.2024 15:47
2484

Apple Microsoft Surface Studio äheňinde sensorly Mac işläp düzýär

Apple kompaniýasy Microsoft Surface Studio meňzeýän sensorly Mac kompýuterini beýan edýän patentini täzeledi. Bu barada 9to5Mac portaly Patent Apple-a salgylanyp habar berýär. Resminamada kompýuter «suratkeşler...