Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy

  • 22.05.2024 07:38
  • 4858
Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy

Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy. 2024-nji ýylyň aprelinde Günorta Koreýanyň awtoulag öndürijisi 17 140 elektrik ulagyny satdy, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 90% köp. Kia-nyň umumy satuwynda elektrik ulaglarynyň paýy 7%-e ýetdi diýip, ITHome habar berýär.

Satuwyň umumy ösüşine garamazdan, Kia-nyň flagman EV6 modeline bolan isleg geçen ýyl bilen deňeşdirilende 39% azaldy we onuň 5728 sanysy satyldy.
Kia 2024-nji ýylyň ikinji ýarymynda täze EV3-iň we täzeden dizaýn edilen EV6-nyň satuwa çykarylmagy kompaniýa elektrokarlaryň satuwynyň ösüşini ýokary depginde  saklamaga mümkinçilik berer diýip garaşýar.
Kia 2024-nji ýylyň aprelinde jemi 261022 awtoulag satyp, bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende 0,6% köpdür. Şol bir wagtyň özünde, 2024-nji ýylyň ilkinji dört aýynda jemi satuw 1 milliondan geçdi, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 0,6% az.


16.06.2024 01:39
4901

Hyundai özüniň iň arzan elektrik awtoulagy bolan Inster bilen tanyşdyrdy

Hyundai şeýle at bilen dünýä bazarlarynda elýeterli boljak A-segmentli Inster elektrik awtoulagyny hödürledi, şol bir wagtda ol Koreýanyň bazarynda Casper Electric hökmünde satylar. Tehniki aýratynlyklary baradaky...

12.06.2024 15:15
25896

Hatda kosmosdan hem görünýär: Teslada satylmadyk awtoulaglaryň ummasyz gory üýşdi

Tesla kompaniýasy kuwwatlyklarynyň artmagy we satylmadyk awtoulaglaryň ummasyz ätiýajynyň toplanmagy meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýip, ITHome habar berýär. 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde kompaniýa 433 371...

11.06.2024 15:07
6413

Kia oturgyçlarda ýangyn döremek töwekgelçiliginiň bardygy sebäpli 463 müň töweregi Telluride-ni yzyna çagyrýar

Kia kompaniýasy 2020-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda ABŞ-da öndürilen 462 869 sany Telluride krossoweriniň yzyna çagyrylandygyny habar berdi. Yza çagyrylmagynyň sebäbi elektrik sazlaýjyly öňdäki oturgyçlarda...

07.06.2024 11:55
3055

Ford Tesla-nyň we Apple-iň öňki inženerleriniň kömegi bilen elýeterli elektrik ulagyny döredýär

Bäsleşmek maksady bilen Ford Motor elektrik ulaglary pudagynyň öňdebaryjy inženerlerinden, şol sanda Tesla-nyň we Apple-iň öňki işgärlerinden ybarat topar jemledi. Kompaniýa has elýeterli elektrik ulaglaryny öndürmek...