Türkmenistanyň dzýudoçylary Abu-Dabidäki dünýä çempionatynda medallar üçin bäsleşerler

  • 18.05.2024 14:46
  • 14308
Türkmenistanyň dzýudoçylary Abu-Dabidäki dünýä çempionatynda medallar üçin bäsleşerler

19-njy maýdan 24-nji maý aralygynda Abu-Dabide (BAE) dzýudo boýunça dünýä çempionaty geçiriler. Oňa dünýäniň 109 ýurdundan 672 türgen gatnaşar.

Ýaponiýaly tälimçi Kazuhiko Topkunonyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň milli ýygyndysyna 8 türgen wekilçilik eder: 5 erkek we 3 zenan: Aýbek Omirow (60 kg çenli), Serdar Rahymow, Hekim Agamämmedow (ikisi-de – 66 kg çenli), Mamedaly Açyldyýew (90 kg çenli), Baýmyrat Majanow (100 kg çenli), Gurbanaý Gurbanowa (48 kg çenli), Maýsa Pardaýewa (57 kg çenli) we Zulhumar Daşkinowa (63 kg çenli).
Türgenler 15 medal toplumy we Parižde geçiriljek 2024-nji ýylyň Oýunlary üçin Olimpiýa kwalifikasiýasynyň reýting utuklary ugrunda göreşerler. Ýeňijiler 2000 utuk, kümüş medallaryň eýeleri 1400 utuk, bürünç medallaryň eýeleri 1000 utuk gazanarlar.
Ýeňijileriň pul baýragy 26 müň ýewro, kümüş üçin – 15 müň ýewro, bürünç üçin – 8 müň ýewro bolar.
Çempionatyň final söweşleri “Матч! Боец” telekanalynda göni ýaýlymda görkeziler. Ýaýlym Aşgabat wagty bilen 18:55-de başlar.


düýn 15:34
4809

Gurban Berdiýew Azerbaýjanyň "Turan" klubunyň baş tälimçisi boldy

22-nji iýunda Gurban Berdiýew resmi taýdan Azerbaýjanyň «Turan» futbol klubunyň baş tälimçisi boldy. Taraplaryň degişli ylalaşyga gol çekendiklerini klubuň sport direktory Samed Nasibow habar berdi. Berdiýew bilen...

22.06.2024 23:44
7915

Pariždäki Sena derýasy Olimpiada ýaryşlary üçin ýaramsyz bolup çykdy

Pariždäki Sena derýasy onda triatlon we açyk suwda ýüzmek boýunça Olimpiýa ýaryşlaryny geçirmäge rugsat bermek üçin diýseň hapa bolup çykdy. Bu barada Frans Press agentligine salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär...

22.06.2024 19:08
19284

Ýagşymyradowyň PFL-de indiki garşydaşy belli boldy. Söweş 16-njy awgustda bolar

Türkmen söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradowyň indiki garşydaşy awstraliýaly Rob Wilkinson bolar. Agyr agramda PFL-iň Gran-prisiniň ýarym finalynyň çäklerinde geçiriljek söweş 16-njy awgustda bolar. Şenbe güni Solt...

22.06.2024 18:09
11506

Suwhan Öwezgeldiýew söweş sambosy boýunça Ulan-Udede geçirilen Gran-pri ýaryşynda çempion boldy

Aşgabat şäher prokuraturasynyň işgäri Suwhan Öwezgeldiýew Russiýa Federasiýasynyň Burýatiýa Respublikasynyň Ulan-Ude şäherinde geçirilen söweş sambosy boýunça halkara Gran-pri ýaryşynda çempionlyk guşagyna eýe...