Li Jon-je “Kalmar oýnunyň” ikinji möwsüminiň çykjak senesini aýtdy

  • 17.05.2024 16:34
  • 6958
Li Jon-je “Kalmar oýnunyň” ikinji möwsüminiň çykjak senesini aýtdy

Günorta Koreýanyň “Kalmar oýny” serialynyň täze epizodlarynyň premýerasy 2024-nji ýylyň dekabr aýynda Netflix striming hyzmatynda bolar. Ikinji möwsümiň çykjak senesini filmiň ýyldyzy Li Jon-je aýtdy.

“Ikinji möwsüm dekabr aýynda çykarylar” diýip, aktýor Business Insider bilen söhbetdeşlikde habar berdi.

Netflix heniz bu maglumaty resmi taýdan tassyklamady. Şeýle-de, Jon-je gyzyklanmany saklamak üçin sýužet barada maglumatlar bilen paýlaşmakdan ýüz öwürdi.
Ýatlap geçsek, “Kalmar oýny” pul üçin ölüm howply oýna baş goşýan adamlar barada gürrüň berýär. Serial 2021-nji ýylda Netflix-de görkezildi we dünýä boýunça millionlarça tomaşaçylary göni özüne çekmegi başardy. Ol meşhurlyk gazanyp, platformanyň taryhynda iň köp görülýän taslama boldy.
2023-nji ýylda Netflix serialyň esasynda “Kalmar oýny: Çagyryş” şouwyny çykardy. 2024-nji ýylyň iýun aýynda Li Jon-je başga bir uly taslamada – Disney+-den “Ýyldyz söweşijileri: Akolit” serialynda peýda bolar.


düýn 16:30
6654

Disney filminde Moananyň keşbini 17 ýaşly awstraliýaly Ketrin Laga’aýa janlandyrar

17 ýaşly awstraliýaly aktrisa Ketrin Laga’aýa 2016-njy ýylyň “Moana” multfilmine esaslanýan Disney-iň adybir filminde Moananyň keşbini aldy. Bu barada Variety habar berýär. Asly samoaly aktrisa ýaş gahrymanyň,...

düýn 12:33
2000

Paddington Peruwa ugraýar: “Paddingtonyň başdangeçirmeleri 3” filminiň treýleri çykdy

Internet torunda “Paddington Peruwda” filminiň treýleri çykdy. Gürleýän aýyjyk baradaky filmiň üçünji bölümi 8-nji noýabrda prokata çykar. Anons edilen maşgala komediýasynda aýyjyk Paddington Amazoniýada garry...

düýn 11:25
1884

“Ýüzükleriň hökümdary: Rohirrimleriň söweşi” animesi çykarylýar

“Ýüzükleriň hökümdary” trilogiýasy bilen tanalýan täze zelandiýaly režissýor Piter Jekson “Ýüzükleriň hökümdary: Rohirrimleriň söweşi” (“Властелин колец: Война рохирримов”) anime-filminiň ýerine ýetiriji prodýuseri...

düýn 10:45
9262

“Ýeke özi öýde” filmi düşürilen öý 5,25 million dollara satyldy

“Ýeke özi öýde” roždestwo komediýasy düşürilen öý 5,25 million dollara satyldy. Çikagonyň eteginde ýerleşýän öý satuwa çykarylandan soň bir hepde geçmänkä täze eýesini tapdy diýip, Realtor.com portaly habar berýär...