Täze Kia Sorento Hybrid 2025 hödürlendi: esasy wersiýasy 2300 dollar arzanlady

  • 17.05.2024 13:16
  • 7707
Täze Kia Sorento Hybrid 2025 hödürlendi: esasy wersiýasy 2300 dollar arzanlady

Kia 2025-nji model ýylynyň Sorento Hybrid-iniň we Plug-In Gibrid-iniň bahalary we komplektasiýalary baradaky maglumatlary çykardy.

 

IXBT-iň habar bermegine görä, plug-in gibridiniň esasy wersiýasyndan beýleki, köp modifikasiýalaryň bahasy ýokarlandy. Indi EX modifikasiýasy Plug-in Gibrid üçin başlangyç nokat, onuň bahasy 49 365 dollardan başlap, geçen ýyldakydan 2300 dollar arzanlady. Şol bir wagtyň özünde, alyjylar 261 at güýji bilen birmeňzeş gibrid transmissiýany alarlar. Awtoulag 1,6 litrlik dört silindrli turbo görnüşli hereketlendiriji, bir elektrik hereketlendirijisi we kuwwaty 14 kWt bolan batareýa bilen enjamlaşdyrylandyr. Sorento 2025-iň ýöreýiş ätiýaçlygy diňe bir elektrik hereketlendirijisinde bary-ýogy 48 km.
Esasy Sorento Gibrid EX aşakdakylary öz içine alýar:

  • Elektrik priwodly we gyzdyrylýan öňdäki oturgyçlar
  • 12,3 dýumlyk merkezi displeý
  • 19 dýumlyk alýumin diskler
  • LED faralar
  • Simsiz Apple CarPlay we Android Auto.

 

 

Sürüjä zolagy saklamak kömegi, adaptasiýa kruiz-gözegçiligi, yzky ulag duýduryşy, görünmeýän zolak duýduryşy, öň tarap çaknyşygyň öňüni almak we beýlekiler ýaly sürüjilere kömek aýratynlyklarynyň standart toplumy hödürlenýär.
SX Prestige komplektasiýasynyň bahasy 54 465 dollar (öňküsinden 2800 dollar gymmat) we deri bezegi, gyzdyryjy we şemalladyjy oturgyçlar, Bose stereoulgam, iki sany 12,3 dýuýmlyk ekran we sürüjilere kömek ulgamynyň giňeldilen köp sanly aýratynlygy bar.
Ýumşak gibrid Sorento üçin bahalar hem ýokarlandy. Öň tekeri hereketli EX-iň bahasy  40 065 dollar we ähli tekeri hereketlisi – 41 865 dollar, degişlilikde, öňki modellerden 1700 dollar we 1200 dollar gymmat.
Sorento-nyň gibrid görnüşleriniň ikisi hem şu ýylyň ahyrynda satuwa çykarylar.


11.06.2024 15:07
6481

Kia oturgyçlarda ýangyn döremek töwekgelçiliginiň bardygy sebäpli 463 müň töweregi Telluride-ni yzyna çagyrýar

Kia kompaniýasy 2020-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda ABŞ-da öndürilen 462 869 sany Telluride krossoweriniň yzyna çagyrylandygyny habar berdi. Yza çagyrylmagynyň sebäbi elektrik sazlaýjyly öňdäki oturgyçlarda...

22.05.2024 07:38
4891

Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy

Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy. 2024-nji ýylyň aprelinde Günorta Koreýanyň awtoulag öndürijisi 17 140 elektrik ulagyny satdy, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 90%...

18.05.2024 18:29
6965

Kia EV6 2024-i hödürledi. Bu modeliň bahasy dünýä bazarynda 40 müň dollardan başlar

Kia kompaniýasy 2024-nji ýylda dünýä bazaryna çykjak EV6 elektrik awtoulagynyň täzelenen görnüşini hödürledi. Model dört komplektasiýada çykar: Light, Air, Earth we GT-Line diýip, IXBT ýazýar. Kia EV6 2024 täze...

27.04.2024 09:38
14859

Gazagystanda ýylda 70 müň awtoulag öndürjek uly Kia zawody gurlar

Günorta Koreýanyň Kia Motors kompaniýasy awtoulaglaryny öndürmek üçin Gazagystanyň Kostanaý şäherinde täze zawod gurar. Kompaniýa ýylda 70 müňe çenli awtoulag öndürer we 1500 täze iş ornuny döreder diýip, IXBT...