“Ýoldaky jaý”: UFC-niň öňki söweşijisiniň başdan geçirmeleri dowam eder

  • 17.05.2024 07:29
  • 11793
“Ýoldaky jaý”: UFC-niň öňki söweşijisiniň başdan geçirmeleri dowam eder

Amazon Prime Video hyzmaty “Ýoldaky jaý” filminiň dowamynyň üstünde işleýändigini resmi taýdan mälim etdi. 2023-nji ýylyň remeýkinde baş keşbi ýerine ýetiren Jeýk Jillenhol hem Elwud Daltonyň obrazyna gaýdyp geler.

Sýužet barada heniz maglumat ýok. Režissýor hökmünde kimiň çykyş etjekdigi hem belli däl. Filmiň birinji bölümini Dag Laýman surata düşüripdi.
“Ýoldaky jaý” filminiň premýerasy 21-nji martda boldy. Amazon-yň maglumatlaryna görä, häzire çenli filme 80 milliondan gowrak adam tomaşa etdi.
Film iş tapmaga synanyşýan UFC-niň öňki söweşijisi Elwud Dalton barada gürrüň berýär. Florida-Kisdäki restoranyň eýesi onuň ulagda uklap-oýanýandygyny görenden soň işe alýar we netijede, ol jenaýatkärler bilen baýkerleriň arasyndaky urşa çekilýär.
Filmde keşpleriň birini UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor ýerine ýetirdi.
Täze “Ýoldaky jaý” 1989-njy ýyldaky baş keşpde Patrik Sueýzi bolan adybir filmiň remeýki boldy.


23.05.2024 01:55
7176

“Karib deňziniň garakçylary” iki täze film bolup çykar: Depp ýok, ýöne Margo Robbi bar

Prodýuser Jerri Brukhaimer “Karib deňziniň garakçylary” filminiň äleminde iki täze filmiň işini tassyklady. Entertainment Weekly bilen bolan interwýusynda, ol birinji taslamanyň franşizanyň rebuty (täzeden açylyşy)...

20.05.2024 23:02
11912

Hindi kinosy 30 ýyldan soň ilkinji gezek Kann kinofestiwalynda esasy bäsleşige girdi

Hindi režissýory Paýal Kapadýanyň “Ähli göz öňüne getirýän zatlarymyz ýagtylyk ýaly” (Все, что мы представляем как свет) filmi 2024-nji ýyldaky Kann kinofestiwalynda esasy bäsleşige girdi. Hindi kinosy, 1994-nji...

19.05.2024 13:02
7047

Dünýäde meşhurlyk gazanan «Sýogun» serialy 2-nji we 3-nji möwsüme çenli uzaldyldy

FX teleýaýlymy "Sýogun" taryhy serialynyň ikinji we üçünji möwsüme çenli uzaldylandygyny habar berdi. Täze epizodlaryň ssenariýeleriniň üstünde eýýäm şu tomusdan işlenilip başlanar diýip, Deadline ýazýar. Taslamanyň...

18.05.2024 23:58
7626

“Garri Potter” filmi boýunça aşpezlik teleşüweleňi görkeziler: Ekizler Uizliler desert taýýarlaýar

Warner Bros. “Garri Potteriň” äleminden nobatdaky taslamany durmuşa geçirmäge taýýarlanýar. Kompaniýa “Garri Potter: Süýjülik sungatynyň jadygöýleri”  (“Волшебники выпечки”) atly tematiki aşpezlik şüweleňini hödürlär...