iPhone 16 Pro öňküsinden hem has professional kameralara eýe bolar

  • 16.05.2024 07:12
  • 11769
iPhone 16 Pro öňküsinden hem has professional kameralara eýe bolar

Apple-iň täze flagmanlary bolan iPhone 16 Pro we iPhone 16 Pro Max kamerasynyň düýpli täzelenmelerini alar. 9To5Mac-yň žurnalistleriniň berýän maglumatlaryna görä, ol ykjam fotosurata alyş bazaryndaky iň gowularyň birine öwrüler. 

Esasy üýtgeşmeler:
48 megapiksel ultra giň burçly obýektiw has jikme-jik surata düşürip biler, esasanam pes ýagtylyk şertlerinde gowy surata alar we reňkler has tebigy bolar. Mundan başga-da, kamera Apple Vision Pro görnüşinde 4K wideony ýazga geçirer (häzirki iPhone 15 Pro diňe 1080p ýazgyny goldaýar).
Kämilleşdirilen optiki zum iPhone 16 Pro 3x optiki zumy bolan iPhone 15 Pro garanda obýektleri has golaýlaşdyrmaga mümkinçilik berer.
Sony-niň täze esasy kamerasynyň datçigi: iki esse köp ýagtylygy tutýan, gijeki suraty ep-esli gowulandyrýan sensor tehnologiýaly.
Güýçlendirilen anti-blik aýnasy bar: bu ýagty yşykda düşürilen suratlardaky ýalpyldyny we artefaktlary aýyrmak üçin gerek.
Kameralardan başga-da, iPhone 16 Pro öňem şu ýerde, şu ýerde we şu ýerde habar berlen birnäçe täzelenmeleri alar.


düýn 11:18
11665

iPhone 16 täze reňklerde elýeterli bolar

Tianfeng International-yň analitigi Ming-Çi Kuo iPhone 16 hatarynyň täze reňkleri barada habar berdi diýip, IXBT habar berýär. Onuň berýän maglumatyna görä, iPhone 16 Pro we iPhone 16 Pro Max gara, ak ýa-da çal...

17.05.2024 13:26
7034

“Döredijiligi ýok etmek mümkin däl”: Samsung Apple-iň dawaly mahabatynyň "dowamyny" çykardy

Samsung Apple kompaniýasynyň iPad Pro bilen bagly soňky dawaly mahabatynyň üstünden gülmek mümkinçiligini elden gidirmedi. Kompaniýa bu mahabata jogap hökmünde dürli päsgelçiliklere garamazdan, döredijiligiň gülleýändigini...

15.05.2024 11:52
6231

Apple eplenýän iPhone we MacBook döretmek üçin ýene-de Samsung bilen hyzmatdaşlyk eder

DigiTimes-iň habar bermegine görä, Apple we Samsung eplenýän enjamlary ösdürmek barada şertnama baglaşdy. Jikme-jiklikler entek aýan edilmese-de, bu şertnama Apple-iň eplenýän enjamlar dünýäsine äden möhüm ädimi...

13.05.2024 10:49
6591

Apple iPhone 16 Pro-nyň ekranlarynyň ýagtylygyny ep-esli ýokarlandyryp biler

Ýakynda çykjak flagman iPhone 16 Pro-nyň displeýleri SDR-kontenti oýnadylanda ozalkydan 20% ýagty bolar. Rozetked portaly bu barada hytaýly insaýderlere salgylanyp ýazýar. Syzdyrmalara görä, displeýleriň adaty...