Dünýäde gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň paýy 30%-den geçdi

  • 13.05.2024 23:06
  • 4915
Dünýäde gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň paýy 30%-den geçdi

Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň (GDEÇ) global sarp edişdäki paýy ilkinji gezek 30,3%-e ýetdi. Muny, Ember seljeriş merkeziniň maglumatlary subut edýär.

ITHome-iň habar bermegine görä, bu 2022-nji ýyldakydan 0,9% ýokary bolan rekord görkezijidir.
Esasan, ýel we Gün energiýasy bilen şertlendirilen GDEÇ-iň çalt ösmegi, gazylyp alynýan ýangyçlaryň, esasan hem, gazyň we kömrüň ulanylmagynyň azalmagyna getirýär. Bu ugruň (trendiň), şeýle resurslaryň azalmagyna mümkinçilik berip, dowam etdirilmegine garaşylýar.
Ýelden we Günden başga-da, gidroenergetika we bioýangyç hem GDEÇ-iň ösmegine täsir etdiler.
Geçen ýyl, GDEÇ-e geçişde Hytaýyň öňdebaryjy bolandygy, bellenip geçilýär.
Soňky 24 ýylda Gün energiýasynyň dünýä önümçiligindäki paýy 0,2%-den 13,4%-e çenli ýokarlandy.


düýn 10:32
3495

Finlýandiýada dünýäniň iň uly ýel generatorlarynyň parklarynyň biri açyldy

Finlýandiýanyň Fortum we Helen kompaniýalary iň uly ýel generatorlarynyň parklarynyň biriniň gurluşygyny tamamladylar. Bu barada TASS habar berýär. Finlýandiýanyň günbatarynda ýerleşýän bu park 56 sany ýel turbinasyndan...

30.04.2024 14:19
10455

Türkmenistan Owganystanyň Hyrat welaýatyna iberýän elektrik energiýasynyň möçberini artdyrar

Owganystanyň Hyrat welaýatynda "Nur-ul-Jehad" bekedini döwrebaplaşdyrmak boýunça taslamany durmuşa geçirmek işleri tamamlanyp gelýär. Bu barada Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) energetika kompaniýasy Türkmenistanyň...

29.04.2024 16:03
16911

Belgiýada dünýäde ilkinji emeli energetika adasynyň gurluşygyny görkezdiler

Belgiýada elektrik energiýasyny öndürmek üçin dünýäde ilkinji emeli ada gurulýar. Prinsessa Ýelizaweta adasynda alnyp barylýan gurluşyk işlerinden wideoşekilleri Elia kompaniýasy neşir etdi diýip, Naked Science...

24.04.2024 11:26
4203

Parižde Türkmenistanyň halkara göçme maýa goýum forumy öz işine başlady

Şu gün Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumy öz işine başlady. Prezident Serdar Berdimuhamedow foruma gatnaşyjylara...