Google kompaniýasy Chrome brauzeri üçin gyssagly täzelenme çykardy

  • 13.05.2024 20:27
  • 4803
Google kompaniýasy Chrome brauzeri üçin gyssagly täzelenme çykardy

Google kompaniýasy howply gowşaklygy düzetmek üçin Chrome brauzeriniň täzelenmesini çykardy diýip, HelpNetSecurity portaly ýazýar.

Kiberhowpsuzlyk pudagyndaky hünärmenler Chrome-da ulanyjylaryň gurluşlarynda maglumatlara birugsat girmäge, ulgam bökdençliklerine ýa-da uzak aralykdan koduň ýerine ýetirilmegine sebäp bolup biljek CVE-2024-4671 gowşaklygyny tapdylar. Betpäl adamlar bu kemçiligi eýýäm öz maksatlary üçin işjeň ulanýarlar.
Google ähli goldanýan platformalar üçin täzelenme çykardy: Windows, macOS we Linux. Windows ulanyjylary üçin täzelenme belgisi – 124.0.6367.202, Mac we Linux üçin – 124.0.6367.201.
Gowşaklygyň ulanylmagy zyýanly programma üpjünçiligini gurnamak, maglumatlary ogurlamak, administratoryň hukuklary bilen täze akkauntlary döretmek ýaly çynlakaý netijelere getirip biler.
Google Chrome ulanyjylaryna gurluşlary howpsuzlandyrmak üçin brauzeri mümkin boldugyndan çalt täzelemegi maslahat berýär.
Bu mesele Chromium binýadynda gurlan Microsoft Edge we Brave ýaly beýleki brauzerlere-de degişlidir. Bu brauzerleri işläp düzüjiler gowşaklygy düzetmegiň üstünde eýýäm işleýärler.


12.05.2024 09:14
3688

“Google Habarlarda” “GIF selfi” - gysga selfi wideolar peýda bolar

“Google Habarlar” programmasy ulanyjylara gysga, yzygiderli wideo habarlaryny ibermäge mümkinçilik berýän “GIF Selfi” aýratynlygy peýda bolar diýip, Android Authority habar berýär. Täze aýratynlyk smartfonyň öň...

15.04.2024 13:43
1165

Google Chrome brauzeriniň tölegli nusgasyny çykardy

Google kompaniýasy Chrome brauzeriniň tölegli nusgasynyň çykandygyny habar berdi. Täze Chrome Enterprise Premium güýçlendirilen howpsuzlyk gözegçiligi bilen üpjün ediler diýlip, kompaniýanyň blogynda habar berilýär...

01.04.2024 23:33
1890

Google Podcasts ýakyn günlerde işlemegini bes eder

Google geljek hepde ABŞ-da Google Podcasts hyzmatyny ýapar. Bu barada Bleeping Computer habar berdi. Ol ýapylansoň podkastlar diňlemek mümkinçiligi YouTube Music-de galar. Google häzirki wagtda ABŞ-daky ulanyjylara...

25.03.2024 12:31
2358

Google özüniň Gemini 1.5 Pro neýroulgamyny köpçülige elýeterli etdi

Google kompaniýasy özüniň öňdebaryjy neýroulgamy bolan Gemini 1.5 Pro-nyň açyk beta synagynyň işe girizilendigini habar berdi, onuň esasy aýratynlygy 1 million tokeni gaýtadan işlemek ukybydyr. Gemini 1.5 Pro neýroulgamy...