Eksklýuziwiň gözlegindemi? Örän seýrek Chevrolet Corvette C5-R ýaryş ulagy satuwa çykaryldy

  • 13.05.2024 10:40
  • 6024
Eksklýuziwiň gözlegindemi? Örän seýrek Chevrolet Corvette C5-R ýaryş ulagy satuwa çykaryldy

Lýuksemburgda örän seýrek Chevrolet Corvette C5-R satuwa çykaryldy. Bu Chevrolet kompaniýasy tarapyndan 1999-2005-nji ýyllar aralygynda zawod topary üçin gurlan bäşinji nesil Corvette-iň ýaryş modifikasiýasynyň 11 nusgasynyň biridir diýip, Art&Revs ekzotik awtoulag dileriniň web sahypasyna salgylanýan auto.ru habar berýär.

Taryhda iň üstünlikli Corvette ýaryş awtoulaglarynyň biri hökmünde tanalýan C5-R “Le Manyň 24 sagady” we “Sebringiň 12 sagady” ýaly dürli seriýalarda bir topar gezek ýeňiş gazandy.
Görkezilen №007 şassili nusga ilkibaşda zawodyň topary üçin ätiýaçlyk hökmünde guruldy, ýöne soňra Belgiýanyň SRT toparyna satyldy. 2008-nji ýylda ol ulanyşdan aýryldy we 2016-njy ýyldan 2019-njy ýyla çenli onda düýpli dikeldiş işleri geçirildi.


Sport awtoulagy 650 at güýjüni öndürýän 7 litrlik hereketlendiriji we 773 Nm bilen enjamlaşdyrylandyr. Transmissiýanyň görnüşi görkezilmedi, ýöne trek C5-R-de el bilen we sekwental geçiriş gutusy ulanyldy.
Gyzyklanýan alyjylar Chevrolet Corvette C5-R-iň bahasyny diňe sargyt boýunça bilip bilerler.

şu gün 07:38
1282

Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy

Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy. 2024-nji ýylyň aprelinde Günorta Koreýanyň awtoulag öndürijisi 17 140 elektrik ulagyny satdy, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 90%...

düýn 13:25
8493

Toyota "Hilux REVO BEV" modeliniň köpçülikleýin öndüriljekdigi barada mälim etdi

2025-nji ýylyň ahyrynda elektrik güýç gurluşly täze Toyota Hilux kysymly awtoulagyň çykmagyna garaşylýar. Onuň önümçiligi satylýan awtoulaglaryň 50%-i pikaplaryň paýyna düşýän ýeri bolan Tailandda ýola goýlar diýip...

20.05.2024 20:18
11077

Mercedes dört silindrli hereketlendirijili ilkinji AMG GT çykardy

Mercedes-Benz kompaniýasy dört silindrli hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylan AMG GT hataryndaky ilkinji modelini görkezdi. Täze Mercedes-AMG GT 43 V8 modellerine has amatly we dinamiki alternatiwa bolup durýar...

20.05.2024 15:03
13253

Iýun aýynda Toyota Crown Kluger 2024 çykar. Ol ady başga täze Highlander

1-nji iýunda açyljak Şençžen-Gonkong-Makao awtoulag sergisinde täzelenen Toyota Crown Kluger 2024 hödürlener. Krossower "Highlander-iň" ady üýtgedilen nusgasy diýseň hem bolar. Ol has uly ekranlary we kämilleşdirilen...