Microsoft Word-da tekst goýmak bilen bagly, köpden bäri dowam edip gelýän meseläni çözdi

  • 12.05.2024 22:32
  • 3922
Microsoft Word-da tekst goýmak bilen bagly, köpden bäri dowam edip gelýän meseläni çözdi

Microsoft kompaniýasy Word-da işlenilende tekst goýlanda formatirleme bilen bagly, köpden bäri dowam edip gelýän meseläni çözýän täzelenme çykardy. Bu barada 3DNews habar berýär.

Şu wagta çenli tekst başga bir çeşmeden göçürilende Word resminamasyndaky tekstiň formaty, köplenç, gabat gelmän ulanyjylar üçin oňaýsyzlyk döredýärdi.
Word-yň täze wersiýasynda ulanyjylar girizilen tekstiň şriftiniň, ululygynyň we reňkiniň deslapky resminamadaky tekstiň stiline awtomatiki laýyk gelmegini üpjün edýän “Formatirlenmeleriň goşulyşmalary” opsiýasyny saýlap bilerler. Bu ýagdaýda esasy stilden tapawutlanýan elementler (kursiwler, sanawlar) hem üýtgemän saklanar.
Täze opsiýa Windows üçin Word 2405-de bar, emma web ýa-da Mac wersiýalarynda entek ýok.
Bu aýratynlygy işjeňleşdirmek üçin "Faýl" menýusyna girip, "Parametrleri" saýlamaly we "Goşmaça" bölümine geçmeli. Açylan penjirede “Kesmek, göçürmek we goýmak” bölümini we “Beýleki programmalardan goýmak” opsiýasyny tapmaly.


şu gün 07:42
755

Microsoft korporasiýasy iň çalt we intellektual Windows PK – Copilot+PC-ny hödürledi

Microsoft korporasiýasy emeli aňa gönükdirilen Windows-ly personal kompýuterleriniň täze kategoriýasyny hödürledi. Copilot+PC adyny alan täze gurluşlar häzire çenli döredilen iň çalt we intellektual Windows PK...

14.03.2024 15:47
2443

Apple Microsoft Surface Studio äheňinde sensorly Mac işläp düzýär

Apple kompaniýasy Microsoft Surface Studio meňzeýän sensorly Mac kompýuterini beýan edýän patentini täzeledi. Bu barada 9to5Mac portaly Patent Apple-a salgylanyp habar berýär. Resminamada kompýuter «suratkeşler...

04.03.2024 15:03
2234

Microsoft Windows 11 bilen gabat gelýän prosessorlaryň täzelenen sanawyny neşir etdi

Microsoft Windows 11 bilen gabat gelýän Intel prosessorlarynyň sanawyny täzeledi. Şol bir wagtyň özünde, AMD-den goldanýan çipleriň sanawyna hiç hili üýtgeşme girmedi diýip, IT Home portaly belleýär. Microsoft...

02.03.2024 17:49
2500

Microsoft “Öwrenjeler üçin generatiw emeli aň” mugt kursuny açdy

Microsoft kompaniýasy GitHub serwisinde “Öwrenjeler üçin generatiw emeli aň” mugt kursuny ýerleşdirdi. Ol uly dil modelleri, emeli aň agentleri bilen işlemegiň esasy ýörelgeleri we bularyň ählisini öz taslamaňy...