Netflix “Çarli we şokolad fabrikasy” romanynyň esasynda aşpezlik realiti-şouna başlaýar

  • 12.05.2024 09:19
  • 4968
Netflix “Çarli we şokolad fabrikasy” romanynyň esasynda aşpezlik realiti-şouna başlaýar

Netflix-iň striming (akym) hyzmaty Roald Dalyň meşhur "Çarli we şokolad fabrigi" kitabyndan ylham alan täze aşpezlik realiti-şounyň döredilendigini habar berdi. Taslamanyň jikme-jiklikleri entek aýan edilmedi, ýöne şou-gepleşigiň süýjülikleri taýýarlamak bilen baglanyşykly bäsdeşlik synaglaryna esaslanjakdygy mälim diýip, Deadline habar berýär.

Netflix-iň Dalyň döredijiligine ýüzlenmegi ilkinji gezek däl. 2021-nji ýylda platforma ýazyjynyň ähli eserlerine hukuk gazandy we geçen ýyl Wes (Ues) Anderson onuň kitaplary esasynda režissýorlyk eden dört sany gysga filmlerini çykardy. Olardan biri, ýagny “Genri Şugaryň ajaýyp hekaýasy” filmi Oskar baýragyna eýe boldy.
Täsin şokolad magnaty Willy Wonkanyň we onuň jadyly zawodynyň hekaýasy 1971, 2005 we 2023-nji ýyllarda birnäçe ekranizasiýa alandygyny ýatladýarys. Wonkanyň keşbini dürli wagtlarda Jin Waýlder, Jonni Depp we Timoti Şalame ýerine ýetirdiler.


23.05.2024 01:55
7176

“Karib deňziniň garakçylary” iki täze film bolup çykar: Depp ýok, ýöne Margo Robbi bar

Prodýuser Jerri Brukhaimer “Karib deňziniň garakçylary” filminiň äleminde iki täze filmiň işini tassyklady. Entertainment Weekly bilen bolan interwýusynda, ol birinji taslamanyň franşizanyň rebuty (täzeden açylyşy)...

20.05.2024 23:02
11912

Hindi kinosy 30 ýyldan soň ilkinji gezek Kann kinofestiwalynda esasy bäsleşige girdi

Hindi režissýory Paýal Kapadýanyň “Ähli göz öňüne getirýän zatlarymyz ýagtylyk ýaly” (Все, что мы представляем как свет) filmi 2024-nji ýyldaky Kann kinofestiwalynda esasy bäsleşige girdi. Hindi kinosy, 1994-nji...

19.05.2024 13:02
7047

Dünýäde meşhurlyk gazanan «Sýogun» serialy 2-nji we 3-nji möwsüme çenli uzaldyldy

FX teleýaýlymy "Sýogun" taryhy serialynyň ikinji we üçünji möwsüme çenli uzaldylandygyny habar berdi. Täze epizodlaryň ssenariýeleriniň üstünde eýýäm şu tomusdan işlenilip başlanar diýip, Deadline ýazýar. Taslamanyň...

18.05.2024 23:58
7626

“Garri Potter” filmi boýunça aşpezlik teleşüweleňi görkeziler: Ekizler Uizliler desert taýýarlaýar

Warner Bros. “Garri Potteriň” äleminden nobatdaky taslamany durmuşa geçirmäge taýýarlanýar. Kompaniýa “Garri Potter: Süýjülik sungatynyň jadygöýleri”  (“Волшебники выпечки”) atly tematiki aşpezlik şüweleňini hödürlär...