Huawei Dubaýda geçiren tanyşdyryşynda köp sanly täze önümlerini hödürledi

  • 10.05.2024 10:34
  • 3649
Huawei Dubaýda geçiren tanyşdyryşynda köp sanly täze önümlerini hödürledi

7-nji maýda Dubaýda (BAE) Huawei-iň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Bu Huawei-iň soňky birnäçe ýylyň dowamynda ilkinji halkara tanyşdyrylyşydyr, munda kompaniýa bir wagtda diňe bir önümlerini däl, eýsem, özüniň özbaşdak işläp düzen programma üpjünçiliginiň çözgütlerini hem hödürledi diýip, Mail.ru ýazýar.

Hususan-da, Hytaýyň tehnologiýa ägirdi Huawei Watch Fit 3 akylly sagadyny, Huawei MateBook X Pro noutbugyny, Huawei MatePad 11,5"S-iň täze nesliniň PaperMatte ekranly ilkinji planşetini we beýleki akylly enjamlaryny, şeýle hem Huawei-iň öz işläp taýýarlan GoPaint programmalaryny dünýä möçberinde  satuwa çykarandygyny mälim etdi.
Huawei Watch Fit 3 akylly sagadynyň inedördül siferblaty, 1,82 dýuýmlyk AMOLED ekrany we ukuda dem alşa baha berýän, agrama gözegçilik edýän we rasiony seljerýän TruSleep 4.0 tehnologiýasy ýaly, kämilleşdirilen saglyk gözegçiligi aýratynlyklary bar.

Huawei MateBook X Pro noutbugy Intel Core Ultra 9 prosessorynyň, täze gurluşynyň we sowadyş ulgamynyň kömegi bilen iň ýeňil (agramy 980 g), iň inçe (13,5 mm) enjama öwrüldi.
Huawei MatePad 11.5''S planşeti 3:2 fotmatdaky ekrana, 144 Gs täzeleniş ýygylygyna we 2,8K razreşeniýa eýe. Şeýle hem ýylpylda garşy PaperMatte örtügine eýe. Ol iň ýagty Gün şöhlesinde hem ulanyşy amatly edýär.


Huawei tarapyndan işlenip düzülen GoPaint 100-den gowrak wirtual çotgasy, real teksturasy we kendiriniň görnüşleri bilen surat çekmäge mümkinçilik berýär. Programmany döretmek üçin üç ýyldan gowrak gözleg we işläp taýýarlaýyş işleriniň geçirilendigi bellendi. Huawei 2012 Laboratories-den başga-da, materiallar, optika we grafiki şekillendiriş ugrundan hünärmenler ýaly, sekiz dürli gözleg topary onuň işlenip taýýarlanyşyna gatnaşdy. Programma her goldanylýan guraldan has netijeli peýdalanmak üçin, dürli öwrediji materiallary öz içine alýar.


16.05.2024 13:37
13094

Dubaýdaky Al-Sinniýa adasyndaky dürçüler şäheriniň harabalyklary IV asyra degişli hasaplanylýar

Arheologlar Dubaýyň 42 km demirgazyk-gündogarynda ýerleşýän Al-Sinniýa adasyndan birnäçe gadymy oturymly ýerleriň galyndylaryny tapdylar. Tapyndylar sebitiň irki taryhyny açýar diýip, BAE-niň Syýahatçylyk we arheologiýa...

22.04.2024 21:54
10157

Huawei täze jübi Wi-Fi routerini hödürledi

Huawei kompaniýasy ykjam aragatnaşyk arkaly ýokary tizlikli internete girmegi üpjün edýän täze jübi Portable Wi-Fi 5 routerini hödürledi diýip, Mail.ru ýazýar. Router 4G ulgamy bilen işleýär, 195 Mbit/s-e we 105...

22.04.2024 12:04
6771

Huawei $1 105 bahadan Pura 70 Pro+ we Pura 70 Ultra kamerofonlaryny çykardy

Huawei kompaniýasy foto düşürişe gönükdirilen täze Pura 70 flagman smartfonlaryny resmi taýdan hödürledi. Hatara dört model girýär: Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ we Pura 70 Ultra diýip, Gizmochina ýazýar....

21.04.2024 10:03
11467

2024-nji ýylyň iň gowy kameraly smartfonlary: Bilermenler iň gowy 12 modeli saýladylar

Meşhur Tech Spurt You-Tube kanalynyň bilermenleri iň ýokary hilli suratlary düşürýän 12 smartfony saýladylar. Bellenilişi ýaly, iň gowy kameraly smartfon saýlananda diňe bir megapiksel sanyna däl, eýsem optiki...