2023-nji ýylyň iň gowy kompýuter oýny iPhone we iPad-da elýeterli bolar

  • 07.05.2024 14:37
  • 8414
2023-nji ýylyň iň gowy kompýuter oýny iPhone we iPad-da elýeterli bolar

2023-nji ýylda köp sanly baýraklara, şol sanda The Game Awards-da ýylyň oýny adyna eýe bolan Baldur’s Gate 3 oýny 2025-nji ýylyň başynda iPhone bilen iPad-da elýeterli bolar. Bu barada Dame Tech blogeri X sosial ulgamynda habar berdi.

Oýnuň Apple M çipleri bolan iPad Pro, şeýle-de iPhone 15 Pro üçin çykmagyna garaşylýar. Baldur’s Gate 3 çykýança, bazarda iPhone 16 Pro we Pro Max hem peýda bolar. Şonuň üçin onuň hem bu oýny goldamagy ähtimal.
Baldur’s Gate 3-üň iOS-a adaptirlenmegi Apple kompaniýasynyň öz flagman gurluşlary üçin eksklýuziw AAA-oýunlaryny hödürlemegi giňeltmek strategiýasynyň bir bölegidir. Bu kompaniýa täze auditoriýany çekmäge we iPhone hem iPad-yň satuwyny artdyrmaga mümkinçilik berer.
iOS üçin Baldur’s Gate 3-üň reliziniň resmi anonsy iPhone-16-nyň tanyşdyrylyşynyň çäklerinde, 2024-nji ýylyň güýzünde bolmagy-da mümkin.


düýn 13:26
4302

“Döredijiligi ýok etmek mümkin däl”: Samsung Apple-iň dawaly mahabatynyň "dowamyny" çykardy

Samsung Apple kompaniýasynyň iPad Pro bilen bagly soňky dawaly mahabatynyň üstünden gülmek mümkinçiligini elden gidirmedi. Kompaniýa bu mahabata jogap hökmünde dürli päsgelçiliklere garamazdan, döredijiligiň gülleýändigini...

16.05.2024 07:12
10223

iPhone 16 Pro öňküsinden hem has professional kameralara eýe bolar

Apple-iň täze flagmanlary bolan iPhone 16 Pro we iPhone 16 Pro Max kamerasynyň düýpli täzelenmelerini alar. 9To5Mac-yň žurnalistleriniň berýän maglumatlaryna görä, ol ykjam fotosurata alyş bazaryndaky iň gowularyň...

15.05.2024 11:52
6009

Apple eplenýän iPhone we MacBook döretmek üçin ýene-de Samsung bilen hyzmatdaşlyk eder

DigiTimes-iň habar bermegine görä, Apple we Samsung eplenýän enjamlary ösdürmek barada şertnama baglaşdy. Jikme-jiklikler entek aýan edilmese-de, bu şertnama Apple-iň eplenýän enjamlar dünýäsine äden möhüm ädimi...

13.05.2024 10:49
6357

Apple iPhone 16 Pro-nyň ekranlarynyň ýagtylygyny ep-esli ýokarlandyryp biler

Ýakynda çykjak flagman iPhone 16 Pro-nyň displeýleri SDR-kontenti oýnadylanda ozalkydan 20% ýagty bolar. Rozetked portaly bu barada hytaýly insaýderlere salgylanyp ýazýar. Syzdyrmalara görä, displeýleriň adaty...