iPhone satuwy soňky alty ýylda iň pes derejäni görkezdi

  • 29.04.2024 15:24
  • 7408
iPhone satuwy soňky alty ýylda iň pes derejäni görkezdi

Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) portalynyň analitikleri ABŞ-da iPhone satuwynyň 33%-e çenli peselendigini hasaba aldylar. Bu soňky alty ýylyň içinde iň pes görkezijidir diýip, Appleinsider neşiri ýazýar.

Android enjamlarynyň meşhurlygy artýar, iPhone smartfonlarynyň eýeleri bolsa has düýpli täzelenmelere garaşmagy saýlap alyp, enjamlaryny seýrek çalyşýarlar.
Şular ýaly kanunalaýyklyga Hytaýda hem gözegçilik edilýär. Counterpoint Research-iň maglumatlaryna görä, iPhone satuwy 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 19% aşak düşdi. Muňa Huawei we Xiaomi ýaly ýerli öndürijileriň üstünligi täsir etdi. Bu kompaniýalaryň smartfonlary gymmat bahaly smartfon bazarynda meşhurlygyny artdyrýar.
Bilermenler iPhone satuwynyň peselmeginiň wagtlaýyn hadysadygy ýa-da bazarda uzakmöhletleýin üýtgeşmeleri aňladýandygy barada heniz anyk pikir aýdyp bilenoklar.


düýn 15:11
7531

Samsung-dan soň Xiaomi hem täze smartfonynyň reklamasynda Apple degsinýär

Apple-iň iPad Pro reklamasy sosial medianyň üns merkezine öwrüldi. Kupertinoly kompaniýanyň dürli döredijilik gurallaryny press bilen döwýän wideosy diňe bir sungat adamlarynyň tankytlaryny çekmän, eýsem bäsdeş...

23.05.2024 15:54
15994

320 dollara çenli arzanlaşyk: Apple Hytaýda iPhone-niň iň uly arzanladyşyny yglan etdi

Apple Hytaýda iPhone, iPad, Apple Watch we beýleki önümleriniň görlüp-eşidilmedik baha arzanlaşygyny habar berdi. Arzanlaşyk 320 dollara ýetýär, bu kompaniýanyň Hytaý bazaryndaky taryhynda iň uly arzanlaşygydyr...

20.05.2024 20:08
2099

Huawei Hytaýda planşet satuwy boýunça Apple-den öňe geçdi

Huawei kompaniýasy Hytaýyň smartfon bazarynda öz ornuna çalt depginde gaýdyp gelýär. Täze maglumatlar munuň planşet bazarynda-da şeýledigini görkezdi. IDC kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, şu ýylyň birinji çärýeginde...

19.05.2024 23:08
9628

Haýsysy köp? Samsung, Apple we Xiaomi-niň 10 ýylda näçe smartfon satandygy belli boldy

Altindex agentliginiň analitikleri International Data Corporation-yň (IDC) maglumatlaryna salgylanyp 10 ýylyň dowamynda satylan smartfonlaryň sany boýunça smartfon bazarynda öňdebaryjy bellendi. 10 ýylyň dowamynda...