Belavia Türkmenistana uçuşlarynyň sanyny iki esse artdyrar

  • 27.04.2024 08:26
  • 12837
Belavia Türkmenistana uçuşlarynyň sanyny iki esse artdyrar

Belavia belarus awiakompaniýasy Minsk - Türkmenbaşy - Minsk ugry boýunça gatnawlarynyň sanyny wagtlaýyn artdyrar.

2024-nji ýylyň 12-nji awgustyndan 2-nji sentýabry aralygynda awiagatnawlar hepdede iki gezek ýerine ýetiriler: duşenbe we sişenbe günleri. Bu barada awiakompaniýanyň resmi Telegram sahypasynda habar berilýär.
Minskiden uçuş: 19:40
Türkmenbaşyda gonuş: 01:50 

Türkmenbaşydan uçuş: 02:50
Minskide gonuş: 05:10 

Awiabiletleri häzirden satyn alyp bolýar. Biletleriň bahasy barada maglumaty Belavia-nyň saýtynda bilip bolar.


12.05.2024 08:53
17234

Hytaýda seýrek “bulut şaglawugy” hadysasy bolup geçdi

Hytaýda “bulut şaglawugy” diýlip atlandyrylýan seýrek tebigy hadysa bolup geçdi. Goýry bulutlar dag gerşiniň üsti bilen aşak inip, suw akymyny ýada salýardy diýip, 9Trevel portaly habar berýär. Şeýle seýrek hadysa...

08.05.2024 15:24
17161

Dünýädäki iň arassa howa menzilleriniň 9-sy Aziýada bolup çykdy

Skytrax World Airport Awards-yň iň soňky reýtingine görä, Tokionyň Haneda howa menzili dünýädäki 570 howa menzilleriniň arasynda arassalygy boýunça lider boldy. Ýolagçylaryň teswirlerine esaslanan reýting, Hanedanyň...

05.05.2024 22:48
14726

Antalýa gark bolup barýan syýahatçylary halas etmek üçin dron ulanar

Bu tomus möwsüminde Türkiýede Antalýanyň kenarlarynda syýahatçylaryň howpsuzlygy aýratyn gorag astyna alnar. Dynç alyş zolagynyň halas edijileri “Kankuş” dronlar bilen üpjün ediler, bu bolsa gark bolýan adama birnäçe...

02.05.2024 21:36
8260

Luwr syýahatçylaryň akymyna garaşyp, Mona Lizanyň köpçülige elýeterliligini gowulandyrmagyň ýollaryny gözleýär

Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň öňüsyrasynda Luwr syýahatçylaryň gelmegine taýýarlanýar. Dünýäde iň köp barlyp görülýän muzeýe gelýänleriň sanynyň ep-esli artmagyna garaşylýar diýip, France Inter...