Garyp sebitiň çagalarynyň hatyrasyna 60 sagatlyk küşt oýny. Nigeriýadan we ABŞ-dan küştçüler rekordy täzelediler

  • 26.04.2024 14:09
  • 11298
Garyp sebitiň çagalarynyň hatyrasyna 60 sagatlyk küşt oýny. Nigeriýadan we ABŞ-dan küştçüler rekordy täzelediler

Nigeriýanyň küşt çempiony Tunde Onakoýa hem-de tanymal amerikan oýunçysy we tälimçisi Şon Martines yzygider 60 sagat küşt oýnap, iň dowamly küşt tapgyry boýunça täze dünýä rekordyny goýdy. Küşt tapgyry Nýu-Ýorkuň Taýms meýdançasynda geçirildi diýip, CNN habar berýär.

29 ýaşly Onakoýa oýny öz esaslandyran Chess in Slums Africa atly haýyr-sahawat guramasyna serişde toplamak üçin gurady. Türgen bu gaznany Afrikanyň garyp sebitlerinden gelen çagalara bilim almaga kömek etmek maksady bilen gurady. Marafon Nigeriýada ýaýlyma berildi.
Oýun ilkibaşda 58 sagat dowam etmelidi, ýöne Onakoýa we Martines 60 sagatlyk çäkden geçmegi başardylar. Olar 2018-nji ýylda norwegiýaly Hallward Flatebýo we Sýur Ferkigstad (56 sagat 9 minut 37 sekunt) tarapyndan goýlan öňki rekorddan ozdurdylar.
Nigeriýanyň prezidenti Bola Tinubu Onakoýany gazanan üstünligi bilen gutlady.
Küştçiniň wekili oýnuň ilkinji 20 sagadynda, takmynan, 22 müň dollar ýygnalandygyny, ýöne Onakoýanyň jemi 1 million dollar ýygnamaga umyt baglandygyny aýtdy.
Ginnesiň rekordlar kitaby täze rekord barada entek teswir bermedi.


09.05.2024 12:12
3116

“Doganlar Super Mario kinoda” 2023-nji ýylda iň köp girdejili film bolup, 1,36 milliard dollar gazandy

“Doganlar Super Mario kinoda” (“Братья Супер Марио в кино”) 2023-nji ýylyň jemi boýunca “Barbi”, “Oppengeýmer” we “Galaktikanyň goragçylary 3” («Стражи Галактики-3») ýaly ägirtlerden öňe geçip, iň girdejili film...

09.05.2024 11:09
15493

Fransiýaly çörekçiler dünýäde iň uzyn bageti taýýarlap, Italiýanyň rekordyny täzelediler

Soňky bäş ýylda dünýäde iň uzyn baget boýunça rekord 2019-njy ýylda tas 133 metr uzynlykda baget taýýarlan italiýaly çörekçilere degişlidi. Ýöne 5-nji maýda fransiýaly çörekçileriň topary 140,53 metr uzynlykda...

03.05.2024 15:26
14479

Ýetginjek Tetris-de alty dünýä rekordyny täzeledi we 16,7 mln utuk gazandy

Aleks Taç hökmünde tanalýan Alex T lakamly 15 ýaşly oýunçy soňky iki aýda Tetris oýnunda birbada alty dünýä rekordyny goýdy. Bu barada Tom’s Hardware portaly habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär. Şu ýylyň mart...

01.05.2024 11:04
31089

Üýtgeşik rekord: erkek adam agaçlary gujaklap Ginnesiň kitabyna girdi

Ganadan 29 ýaşly ekoaktiwist Abubakar Tahiru bir sagatda gujaklan agaçlarynyň sany boýunça dünýä rekordyny goýdy. Onuň üstünligi 60 minutda 1123 agaja barabar diýlip, Ginnesiň kitabynda habar berilýär. Ol ortaça...