26-28-nji aprelde Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

 • 25.04.2024 22:41
 • 2512
26-28-nji aprelde Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry:

 • 26.04.2024 «Yşkyň gämisi» 19:00;
 • 27.04.2024 «Dessembil» 19:00;
 • 28.04.2024 «Hazyna» 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry:

 • 26.04.2024 «Dünýäniň görki zenanlar» 19:00;
 • 27.04.2024 «Super gaýyn ene» 19:00;
 • 28.04.2024 «Aýdym-sazly gülki agşamy» 19:00.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

 • 26.04.2024 «Gülkili sowgady» 11:00; 
 • 27.04.2024 «Kalp tary» 19:00;
 • 28.04.2024 «Yşk mekany Hindistan» 19:00;

Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatry:

 • 27.04.2024 «Ýagyş ýagan gijesi» 19:00;
 • 28.04.2024 «Aýdym-sazly gülki agşamy» 19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

 • 27.04.2024 «Amanat giýew» 19:00;
 • 28.04.2024 «Saňa ýalaň, maňa çyn» 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry:

 • 26.04.2024 «Изобритательная влюблённая» 19:00;
 • 27.04.2024 «Дюймовочка» 12:00;
 • 27.04.2024 «Сад без земли» 19:00;
 • 28.04.2024 «Похищение Чебурашки» 11:00, 13:00;
 • 28.04.2024 «Ханума» 19:00;

Türkmen döwlet gurjak teatry:

 • 26.04.2024 «Janly gurjaklar» 17:00;
 • 26.04.2024 «Çagaly öý – bazar» 19:00;
 • 27.04.2024 «Böwenjik» 17:00;
 • 27.04.2024 «Çagaly öý – bazar» 19:00;
 • 28.04.2024 «Balykçy we balyjak» 12:00;
 • 28.04.2024 «Balykçy we balyjak» 17:00;
 • 28.04.2024 «Çagaly öý – bazar» 19:00.

düýn 19:22
21726

XII-XIII asyrlara degişli teňňeleri tapan daşoguzly ýaşaýjylara sowgatlar berler

Daşoguz welaýatynda Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky etrabyň Döwkesen we Sarygamyş geňeşlikleriniň ýaşaýjylary Annamuhammet Durdyýew we Bibijemal Berdigylyjowa altyn we kümüş teňňeleri tapdylar. Bu tapyndylary üçin...

düýn 12:16
1988

Arkadag şäherinde Medeniýet hepdeligi geçirilýär

22-nji iýunda Arkadag şäherinde badalga alan Medeniýet hepdeliginiň maksatnamasy giň gerimli medeni-köpçülik çärelerine baý boldy. 23-nji iýunda günüň ikinji ýarymynda Arkadag şäheriniň Şükür bagşy adyndaky çagalar...

20.06.2024 14:30
4066

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň «Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty 2024»-iň çäklerinde TÜRKSOÝ-nyň guran «Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» temasy boýunça geçirilen bäsleşigiň netijeleri...

19.06.2024 17:29
5563

Talyplaryň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwaly geçirildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň döredijilikli höwesjeň talyplarynyň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi. Jemgyýetçilik guramalaryň...