Aşgabadyň kinoteatrlary: şu hepde nirä gitmeli?

 • 25.04.2024 11:06
 • 5320
Aşgabadyň kinoteatrlary: şu hepde nirä gitmeli?

“Türkmenistan” we “Watan” kinokonsert zallary, şeýle hem “Aşgabat” kinoteatry tomaşa etmäge kinolaryň baý programmasyny hödürleýär. Afişada täze kinolar bilen bir hatarda eýýäm tomaşaçylaryň söýgüsini gazanan filmler hem görkezilýär.

 "Türkmenistan" kinokonsert zaly
26-njy aprel (anna):
19:00 - “Düýpsüz çuňluga gaçmak” ("Спуск в бездну") (2023, elhençlik / başdan geçirmeler) 

28-nji aprel (ýekşenbe):

 • 17:00 - “Wudi Wudpeker tomusky lagerde” ("Вуди Вудпекер в летнем лагере") (2024, maşgala filmi)
 • 19:00 - "Arwah awlaýjylar: Iniňi düýrükdirýän elhençlik" ("Охотники за привидениями: Леденящий ужас") (2024, komediýa / fantaziýa)

"Watan" kinokonsert zaly
25-nji aprel (penşenbe):

 • 14:00 - "Gyzyl alma" (2022, Türkmen filmi)
 • 16:00 - “Kung-fu Panda 4” ("Кунг-фу Панда 4") (2024, multfilm / komediýa)
 • 18:00 - “Gul 2” ("Холоп 2") (2023, komediýa) 

26-njy aprel (anna):

 • 14:00 - "Gyzyl kürte" (2023, Türkmen filmi)
 • 16:00 - “Nägehanlar dynç alyşda” ("Монстры на каникулах 4") (2022, multfilm / komediýa / fantaziýa)
 • 18:00 - “Ol 2” ("Оно 2") (2019, elhençlik)

27-nji aprel (şenbe):

 • 14:00 - “Gyz we aždarha” ("Дева и дракон") (2024, fantaziýa / boýewik / başdan geçirmeler)
 • 16:00 - “Ýoldaky jaý” ("Дом у дороги") (2024, boýewik)
 • 18:00 - "Freddi bilen geçen bäş gije" ("Пять ночей с Фредди") (2023, elhençlik / detektiw film)

28-nji aprel (ýekşenbe):

 • 14:00 - "Reinkarnasiýa. Isleg jynlary" ("Реинкарнация. Демоны желаний") (2024, elhençlik)
 • 16:00 - Wideo görkeziş
 • 18:00 - "Arwah awlaýjylar: Iniňi düýrükdirýän elhençlik" ("Охотники за привидениями: Леденящий ужас") (2024, komediýa / fantaziýa)

"Aşgabat" kinoteatry 
25-nji aprel (penşenbe):

 • 15:00 “Howa talaňçylygy” (“Воздушное ограбление”) (2024, Komediýa / Boýewik)
 • 17:00 “Meniň erbet uýam 2” (“Моя ужасная сестра - 2”) (2023, komediýa)
 • 19:00 “Ýer bilen gök arasynda” (“Между небом и землёй”) (2022, melodrama / fantaziýa)

26-njy aprel (anna):

 • 15:00 “Berk tutýan ene-atalary” (“Родители строгого режима”) (2022, komediýa / drama)
 • 17:00 "Arwah awlaýjylar: Iniňi düýrükdirýän elhençlik " ("Охотники за привидениями: Леденящий ужас") (2024, komediýa / fantaziýa)
 • 19:00 “Elläp görmek” (“На ощупь”) (2022, başdan geçirmeler / komediýa)

27-nji aprel (şenbe):

 • 11:00 “Çarli we fantastik dörtlük” (“Чарли и фантастическая четверка”) (2023, multfilm / başdan geçirmeler / komediýa)
 • 13:00 “Migrasiýa” (“Миграция”) (2023, multfilm / başdan geçirmeler / komediýa)
 • 15:00 “Üç muşketýor: Miledi” (“Три мушкетёра: Миледи”)  (2023, başdan geçirmeler / boýewik)
 • 17:00 “Kakalar ejelere garşy” (“Папы против мам”) (2022, komediýa)
 • 19:00 “Uly ýaryş. Lancia Audi-ä garşy" (“Большая гонка. Лянча против Ауди”) (2024, sport / triller)

28-nji aprel (ýekşenbe):

 • 11:00 “Lonki - beýik aldawçy” (“Лонки – великий обманщик”) (2023, multfilm / komediýa)
 • 13:00 “Ajaýyp bäşlik” (“Великолепная пятёрка”) (2023, multfilm / başdan geçirme)
 • 15:00 “Tomus. Nolunjylar” (“Лето. Нулевые”) (2023, tragikomediýa)
 • 17:00 “Maşgala hoş geldiňiz: neapolly aşpez” (“Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя”)  (2023, komediýa)
 • 19:00 “Gozgalaňçy Aý, 2-nji bölüm: çapykyz galdyrýan adam” (“Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы”) (2024, fantastika / boýewik)

düýn 18:12
5985

Türkmen animasiýalary ilkinji gezek Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar

Türkmenistan ilkinji gezek Fransiýada her ýyl geçirilýän animasion filmleriň Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar. 1998-nji ýyldan bäri geçirilýän bu festiwala Türkmenistan Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa...

düýn 17:12
857

Aşgabatda TÜRKSOÝ-yň II teatr festiwaly geçiriler

Şu ýylyň oktýabrynda Aşgabat şäherinde Türki medeniýetiň halkara guramasyna (TÜRKSOÝ) agza ýurtlaryň II teatr festiwalyny geçirmek göz öňünde tutulýar. Festiwalyň guramaçylyk meseleleri barada wise-premýer M.Mämmedowa anna...

düýn 16:22
7374

Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjylary Horezmşalar döwrüne degişli gadymy teňňeleri tapdylar

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Döwkesen geňeşliginde ýaşaýjylar 18 sany altyn, 3 sany kümüş teňňe, şeýle hem 61 sany altyn teňňäniň böleklerini we 8 sany dürli reňkli tapyndy tapdylar. Bu...

13.06.2024 07:39
3809

14-19-njy iýunda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry: 15.06.2024 «Mejbury tebip bolan» 19:00; 16.06.2024 «Gelin gelýär...» 19:00; 17.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00...