Kia özüniň ilkinji Tasman kysymly awtoulagyny görkezdi. Ol 2025-nji ýylda ilkinji gezek çykar

  • 24.04.2024 18:25
  • 15794
Kia özüniň ilkinji Tasman kysymly awtoulagyny görkezdi. Ol 2025-nji ýylda ilkinji gezek çykar

Kia kompaniýasy Tasman atly ilkinji pikapyny görkezdi. IXBT.com-yň ýazmagyna görä, model häzirlikçe suratkeş Riçard Boýda-Danlopyň gatnaşmagynda döredilen suratly örtügiň astynda gizlenýär.

Tasman kompaniýanyň dizaýn, innowasiýa we başdan geçirmeler ruhuny öz içine alýar diýip, Kia kompaniýasynda bellediler. Pikapyň tehniki häsiýetnamasy barada entek  jikme-jik hiç zat aýdylmady.
Ondan öň Kia-nyň Awstraliýa bölümi Tasmanyň dizel hereketlendirijisi bilen üpjün ediljekdigini habar beripdi. Bu 2,2 litrlik ýa-da 3 litrlik turbodizel bolar diýlip garaşylýar.
Kia Tasman-yň ilkinji görkezilişi 2025-nji ýylda meýilleşdirilýär. Pikap Günorta Koreýa, Awstraliýa, Afrika we Ýakyn Gündogar ýaly ileri tutulýan ýurtlara tapgyrlaýyn çykarylar.


11.06.2024 15:07
6413

Kia oturgyçlarda ýangyn döremek töwekgelçiliginiň bardygy sebäpli 463 müň töweregi Telluride-ni yzyna çagyrýar

Kia kompaniýasy 2020-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda ABŞ-da öndürilen 462 869 sany Telluride krossoweriniň yzyna çagyrylandygyny habar berdi. Yza çagyrylmagynyň sebäbi elektrik sazlaýjyly öňdäki oturgyçlarda...

22.05.2024 07:38
4858

Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy

Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy. 2024-nji ýylyň aprelinde Günorta Koreýanyň awtoulag öndürijisi 17 140 elektrik ulagyny satdy, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 90%...

18.05.2024 18:29
6944

Kia EV6 2024-i hödürledi. Bu modeliň bahasy dünýä bazarynda 40 müň dollardan başlar

Kia kompaniýasy 2024-nji ýylda dünýä bazaryna çykjak EV6 elektrik awtoulagynyň täzelenen görnüşini hödürledi. Model dört komplektasiýada çykar: Light, Air, Earth we GT-Line diýip, IXBT ýazýar. Kia EV6 2024 täze...

17.05.2024 13:16
7681

Täze Kia Sorento Hybrid 2025 hödürlendi: esasy wersiýasy 2300 dollar arzanlady

Kia 2025-nji model ýylynyň Sorento Hybrid-iniň we Plug-In Gibrid-iniň bahalary we komplektasiýalary baradaky maglumatlary çykardy.   IXBT-iň habar bermegine görä, plug-in gibridiniň esasy wersiýasyndan beýleki...