Disneýlenddäki attraksion Disney-iň täze filmi üçin esas bolar

  • 24.04.2024 13:18
  • 5556
Disneýlenddäki attraksion Disney-iň täze filmi üçin esas bolar

Disneý kinostudiýasy Disneýlenddäki meşhur Space Mountain attraksionyndan ylham alyp täze filmiň üstünde işläp başlady diýip, Deadline habar berýär.

Filmiň edebi esasyny “Içki gala” we “Kowboý Bibop” filmleri bilen tanalýan Joş Appelbaum bilen Andre Nemes ýazar.
Filmiň sýužeti häzirlikçe gizlin saklanýar.
Space Mountain Disneýlendiň iň meşhur attraksionlaryndan biridir. Ilki ol 1975-nji ýylda Florida ştatynda açyldy, soňra bu attraksionyň nusgalary dünýäniň beýleki seýilgählerinde peýda boldy.
Filmiň goýberiljek senesi entek yglan edilmedi.
Ozal Disneý öňümizdäki iki ýyl üçin goýberiljek filmleriň senesini mälim etdi. Mysal üçin, “Moana”-nyň kino görnüşi, tomaşaçylaryň şu ýylyň noýabr aýynda çykjak multfilmiň ikinji bölegine has köp üns bermegi üçin, 2026-njy ýylyň 10-njy iýulynda – meýilleşdirilen senesinden biraz giç ekranlarda peýda bolar.


şu gün 12:51
551

Çžan Imou bestseller esasynda “Üç bedeniň wezipesi” atly filmi surata düşürer

Hytaýyň iň meşhur režissýorlaryndan biri bolan Çžan Imou (“Gahryman” («Герой»), “Uçýan hanjarlar öýi” («Дом летающих кинжалов»)) hytaý ýazyjysy Lýu Sysiniň iň köp satylan “Üç bedeniň wezipesi” («Задача трех тел»)...

düýn 23:47
9279

Anjelina Joli we Deniel Redkliff teatr “Oskaryna” mynasyp boldular

Nýu-Ýorkdaky Linkoln merkezinde 77-nji “Toni” baýragynyň gowşurylyş dabarasy geçirilip, onda 2023-2024-nji ýyl möwsüminde teatr sungatynda ýetilen iň gowy üstünlikler sylaglandy. Şeýlelikde, Sýuzan Hintonyň adybir...

düýn 16:37
17802

Nýu-Ýorkda Empaýr-Steýt-Bildingiň depesinde äpet aždarha ýerleşdi

HBO Max "Tagtlaryň oýny" («Игры престолов») serialynyň spin-off-y bolan "Aždarhanyň öýi" («Дом Дракона») serialy üçin netijeli mahabat oýlap tapdy. Serialyň ikinji möwsüminiň çykmagy mynasybetli Nýu-Ýorkda Empaýr...

18.06.2024 09:54
2446

Anside multfilmler festiwalynyň Gran-prisini “Ulitkanyň memuarlary” aldy

Awstraliýaly režissýor Adam Elliotyň “Ulitkanyň memuarlary” (Мемуары улитки) animasion filmi Anside geçirilen Halkara animasion filmler festiwalynda Gran-pri-ni aldy. Bu barada Variety habar berýär. Plastilin görnüşde...