Logitech kompaniýasy çat-boty çagyrmak üçin düwmesi bolan kompýuter syçanjygyny tanyşdyrdy

  • 20.04.2024 17:56
  • 2993
Logitech kompaniýasy çat-boty çagyrmak üçin düwmesi bolan kompýuter syçanjygyny tanyşdyrdy

Logitech kompaniýasy çat-boty çagyrmak üçin düwmesi bolan kompýuter syçanjygyny tanyşdyrdy. Bu barada The Verge habar berýär.

Signature AI Edition M750 syçanjygyny synagdan geçiren žurnalistler enjamyň wirtual kömekçi çagyrmak üçin goşmaça düwmesiniň bardygyny aýtdylar. Onda emeli aň (AI) gurallary bilen işlemek üçin döredilen Logi AI Prompt Builder programmasyny çalt işe girizmek bolýar.
Düwmä basyp, wirtual kömekçi – ChatGPT ýa-da başga bir hyzmat bilen gepleşik penjiresi peýda bolýar. Žurnalistler tekstiň abzasyny üýtgetmek, gysgaltmak ýa-da gaýtadan ýazmak üçin kömekçini çagyrmak buýrugyny ulanandyklaryny aýtdylar.
Syçanjygyň bahasy 50 dollar. Häzirki wagtda Prompt Builder kömekçi programmasy iňlis dilinde işleýär we diňe ChatGPT çat-botyny düzmäge mümkinçilik berýär.


22.06.2024 22:27
2543

Huawei Apple-e jogap hökmünde Harmony Intelligence emeli aň modelini hödürledi

Huawei kompaniýasy özüniň emeli aň ulgamyny – Harmony Intelligence-i hödürledi. Ol täze HarmonyOS NEXT operasion sistemasyna giriziler. Bu barada IT Home neşiri habar berýär. Tanyşdyrylyş Dunguanda (Hytaýyň günortasyndaky...

16.06.2024 11:37
18173

Tebigat tehnikadan üstün çykdy. AI-suratlaryň bäsleşiginde hakyky surat 3-nji orny eýeledi

Fotograf Maýlz Astreý 1839 Color Photography Awards bäsleşiginde neýroulgamlar tarapyndan döredilen suratlar boýunça kategoriýa hakyky fotosuraty ugradandygy üçin bäsleşikden çykaryldy diýip, Hi-tech Mail.ru habar...

04.06.2024 12:07
1233

OpenAI mekdep okuwçylaryna we talyplara niýetlenen ChatGPT Edu neýroulgamy işe girizdi

OpenAI kompaniýasy ChatGPT Edu atly täze ösüşini hödürledi. GPT-4o modeline esaslanyp döredilen bu neýroset ýörite ylym-bilim ulgamynyň zerurlyklary üçin niýetlenendir. Täze neýrosetiň ylym-bilim mazmunly tekstlere...

31.05.2024 13:48
4794

Emeli aňly "akylly" gulaklyklar şowhunly märekede diňe bir adamy eşitmäge mümkinçilik berer

Waşington uniwersitetiniň topary daşarky sesleri filtirläp, kesgitli bir adamyň sesini güýçlendirip bilýän emeli aň ulgamyny hödürledi diýip, EurekAlert ýazýar. “Maksatly eşidiş ulgamy” mikrofonlar we bortdaky...