Hytaý 2019-njy ýyldan bäri ilkinji gezek “Formula-1” tapgyryny kabul eder

  • 19.04.2024 14:47
  • 2007
Hytaý 2019-njy ýyldan bäri ilkinji gezek “Formula-1” tapgyryny kabul eder

2024-nji ýyl möwsüminiň “Formula-1” ulag klasyndaky awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň bäşinji tapgyry – Hytaýyň Gran-prisi anna güni başlaýar. Bu tapgyr çempionatda sprinter ýaryşyny öz içine alýan ilkinji tapgyr bolar.

2024-nji ýylda şeýle Gran-prileriň sany jemi alty bolar. Häzirki çempionatda sprintli ýaryş uik-endiniň formatyna sähel üýtgeşmeler girizildi. Anna güni sprint ýaryşy üçin kwalifikasiýa geçiriler, şenbe güni ilki 100 km aralyga ýaryş bolar, şondan soň ýekşenbe günündäki esasy ýaryş üçin kwalifikasiýa geçer. Sprint üçin utuk hasaplaýyş ulgamy öňküligine galdy, olary ilkinji sekiz sürüji alar: ýeňiji sekiz bal, sekizinji bolup gelen bir bal gazanar.
Hytaýyň Gran-prisi 2019-njy ýyldan bäri ilkinji gezek geçiriler, geçen dört möwsümde tapgyr koronawirus pandemiýasy sebäpli ýatyryldy.
Anna güni erkin tejribe (Aşg. 08:30) we sprint ýaryşy üçin saýlama (12:30) geçirilýär. Şenbe güni sprint (Aşg. 08:00) we kwalifikasiýa (12:00) geçiriler. Tapgyryň maksatnamasy ýekşenbe güni esasy ýaryş bilen tamamlanar (Aşg. 12:00).


düýn 13:45
1826

Werstappen “Formula-1-de” Ispaniýanyň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy

“Red Bulldan” niderlandly Maks Werstappen “Formula-1” klasyndaky awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň onunjy tapgyry bolan Ispaniýanyň Gran-prisinde ýeňiji boldy. Ikinji bolup pellehana “Maklarenden” Lando...

10.06.2024 13:16
2232

Werstappen Kanadanyň Gran-prisinde ýeňiş gazandy, “Ferrari” we Peres ýaryş ýolundan çykdy

Üç gezek dünýä çempiony, “Red Bulluň” niderlandiýaly ýaryşa gatnaşyjysy Maks Werstappen 9-njy iýunda Monrealda geçirilen Kanadanyň Gran-prisinde ýeňiş gazandy. Ikinji bolup pellehana “Maklareniň” ýaryşa gatnaşyjysy...

09.06.2024 15:11
4560

FIA täze düzgünnama hödürledi: 2026-njy ýylda “Formula-1-e” uly özgerişler garaşýar

Halkara awtomobil federasiýasy (FIA) saýtynda “Formula-1-iň” 2026-njy ýyl möwsüminden güýje girjek täze düzgünnamasyny hödürledi. Bu barada RIA Nowosti habar berýär. Düzgünlere laýyklykda, bolidler häzirkilerden...

27.05.2024 16:32
3512

Lekler Monakonyň Gran-prisinde ýeňiş gazandy. Werstappen möwsümde üçünji ýeňlişine sezewar boldy

“Ferrariniň” sürüjisi Şarl Lekler özi üçin öýünde bolan Monakonyň Gran-prisinde ilkinji ýeňşini gazandy. Ol Oskar Piastriden (“Maklaren”) we topardaşy Karlos Saýnsdan öňe geçdi. Häzirki dünýä çempiony Maks Werstappen...