40 dollara iPhone üçin goşmaça düwmeli akylly daşlyk çykaryldy

  • 19.04.2024 13:20
  • 11507
40 dollara iPhone üçin goşmaça düwmeli akylly daşlyk çykaryldy

BANG! CASE - iPhone üçin programmirläp bolýan düwmeli  dünýäde ilkinji daşlyk hödürlendi diýip, 9to5toys-a salgylanýan Mail.ru habar berýär.

Kuwwat düwmesiniň aşagynda ýerleşýän bu düwme smartfonyňyzda dürli hereketleri has çalt ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Ekrany düşürmegi, kamerany işe girizmegi, elçyrany ýakmagy, Siri jaň etmegi, ekrany ýazga almagy, programmalaryň arasynda ondan-oňa geçmegi we köp beýleki hereketleri bir gezek, iki gezek ýa-da uzyn basmaklyga programmirläp bolýar.
Döredijiler BANG! CASE düwmesiniň App Store-daky programmalaryň 80% -ine laýyk gelýändigini tassyklaýarlar. Daşlyk iPhone-yňyza Bluetooth arkaly birikýär we simsiz zarýad bermek üçin MagSafe-ni goldaýar.
BANG! CASE häzirki iPhone modellerini bölekleýin geljekki iPhone 16-a öwürýär. iPhone 15 Pro-nyň we 15 Pro Max-yň eýýäm şuňa meňzeş düwmesi bar, emma funksiýalary çäkli. iPhone 16-nyň tutuşlygyna kamerany dolandyrmak üçin başga bir düwme almagyna garaşylýar.
BANG! CASE iPhone 14, 14 Pro, 15 we 15 Pro üçin 40 dollara satylýar.
Häzirki wagtda Kickstarter üçin pul ýygnamak işleri alnyp barylýar we zerur mukdar toplanan ýagdaýynda daşlyk şu ýylyň iýun aýynda satuwa çykarylar.


22.06.2024 18:47
1382

Apple "Vision Pro 2-ni" soňa goýup, oňa derek gulaklygyň arzan modelini çykarar

Apple kompaniýasy ikinji nesil Vision Pro giňeldilen hakykat gulaklygynyň işlenip taýýarlanyşyny gijikdirmek kararyna geldi. Muňa derek kompaniýa çäklendirilen funksiýalar toplumly enjamyň has elýeter wersiýasyny...

19.06.2024 11:12
3956

Apple ID geçmişde galdy: Kompaniýa hyzmatyň adyny Apple Account diýip üýtgedýär

Apple kompaniýasy Apple ID hasaba alyş hyzmatynyň rebrendingi hakynda habar berdi. Hyzmatyň täze ady - Apple Account eýýäm iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia we watchOS 11 operasion ulgamlarda işjeň ulanylýar. Bu...

17.06.2024 18:29
5608

Huawei HarmonyOS hytaý bazarynda ilkinji gezek Apple-iň iOS-yndan öňe geçdi

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde Huawei-iň HarmonyOS operasion ulgamy Hytaýyň bazaryndaky paýy boýunça Apple-iň iOS-yndan öňe geçdi. Bu barada Gizmochina habar berýär. Counterpoint Research barlag kompaniýasynyň...

12.06.2024 15:06
8963

Mask Apple Intelligence-e garşy çykýar. Ol öz kompaniýalarynda Apple gurluşlaryny gadagan edip biler

Ilon Mask Apple kompaniýasynyň iOS we macOS-a girizilen täze Apple Intelligence emeli aň funksiýalaryny tankytlap çykyş etdi. Milliarder sistemanyň “yzarlaýjylyk” mümkinçiliklerinden howatyrlanýandygyny we özüniň...