Hytaý ABŞ-dan öňe geçip, global awtomobil bazarynda birinji orny eýeledi

  • 18.04.2024 10:31
  • 13428
Hytaý ABŞ-dan öňe geçip, global awtomobil bazarynda birinji orny eýeledi

Mart aýynda dünýä bazarynda awtoulag satuwy 8,026 mln ýeňil we ýeňil söwda awtomobiline deň boldy, bu bir ýyl ozalkydan 1,9% köpdür. Çärýegiň dowamynda satuw 4,4% ýokarlanyp, 20,762 mln birlige barabar boldy. Bu barada GlobalData-nyň gözleginde aýdylýar diýip, kommersant.ru habar berýär.

Hytaý mart aýynda 2,154 mln awtoulag satyp, dünýäde awtoulag satuwy boýunça ýurtlaryň reýtinginde birinji orny eýeledi. Onuň görkezijisi bir ýyl ozalkydan 5,2% köpdür. Şol bir wagtyň özünde, fewral aýynda Aý senenamasy boýunça Täze ýylyň bellenilmegi bilen baglylykda Hytaý birinji orny ABŞ-a berdi. Mart aýynda ABŞ-da 1,437 mln awtoulag satyldy, ösüş 5,5% boldy.
Mart aýynda Günbatar Ýewropa ýurtlarynda satuw 1 mln 454 müň awtoulag (-1%) boldy, Gündogar Ýewropa ýurtlarynda satuw 21% ýokarlanyp, 404,8 müň birlige ýetdi. Satuw boýunça ösüş Russiýada, Ukrainada we Türkiýede hasaba alyndy.
Günorta Amerikada 200 müň awtomobil satyldy, bu bir ýyl ozalkydan 10,7% azdyr. Şeýle-de, gözlegde Ýaponiýanyň (448 müň birlik, -21%), Kanadanyň (158,8 müň birlik, +7,2%) we Günorta Koreýanyň (143,4 müň birlik, -12,1%) netijeleri görkezilýär.


düýn 16:54
9843

Hytaýda Toyota Venza 2024 çykdy. Ilkinji müşderilere 3,4 müň dollar bonus berler

GAC Toyota bilelikdäki kärhanasy täze Toyota Venza 2024 krossowerini satuwa çykardy. Awtoulag 10 sany bezeg komplektasiýasynda görkezilýär, olaryň 5-si 2,0 litrlik benzinli hereketlendiriji, galanlary bolsa 2,5...

18.06.2024 16:36
14947

Sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we wnedorožnikleriň sanawy düzüldi

Abraýly iSeeCars çeşmesi tarapyndan geçirilen barlag 5 we 10 ýyl sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we ulaglaryň haýsylardygyny kesgitledi. Bäş ýyl sürlen awtoulaglaryň arasynda birinji orny Chevrolet Trax eýeledi...

18.06.2024 10:20
4943

Täze Volkswagen Golf we Golf GTI hödürlendi

Hytaýyň Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi Volkswagen Golf we Golf GTI-niň täze görnüşlerini makullady we modelleriň 2024-nji ýylda Hytaý bazaryna çykjakdygyny tassyklady. Täzelenen awtoulaglar daşarda...

17.06.2024 22:37
3095

Volkswagen ykjam Tharu XR 2024 krossowerini tanyşdyrdy

Volkswagen Hytaýda ykjam Tharu XR 2024 krossowerini hödürledi. Täze awtoulag häzirki Tharu-dan biraz kiçi we Tiguan L PRO-ny ýada salýar diýip, Hytaý Halk Respublikasynyň Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligine...