1000 at güýji: Mercedes-AMG BMW XM-e güýçli bäsdeş taýýarlaýar

  • 16.04.2024 21:33
  • 14237
1000 at güýji: Mercedes-AMG BMW XM-e güýçli bäsdeş taýýarlaýar

Mersedes-AMG BMW XM-ä bäsdeş boljak kuwwaty 1000 at güýçli elektrik krossowerini işläp taýýarlaýar. Täze önümiň 2026-njy ýylda çykmagyna garaşylýar diýip, Carscoops ýazýar.

Geljekki wsedorožnik Mersedes-AMG-niň ilkinji doly garaşsyz awtoulagy bolar. Studiýanyň bar bolan ähli awtoulaglaryndan tapawutlylykda, ol kompaniýanyň “köpçülik üçin çykarylan” haýsydyr bir modeline esaslanmaz. Modeliň ady häzirlikçe näbelli bolup galýar.
Modeliň uzynlygynyň 3000 mm-den gowrak teker bazaly Vision AMG konseptine (takmynan 5100 mm) meňzeýändigi habar berildi. Krossower 800 woltlyk arhitekturany, oky magnit akymly elektrik hereketlendirijileri we täze MB.OS operasiýa ulgamyny alar.
Modeliň çak edilýän güýji iki, üç ýa-da dört elektrik hereketlendirijini gurmak mümkinçiligi bolany üçin, 1000 at güýjünden ýokary bolup biler. Salonynda  “özboluşly gural panelli ekranly” täze interýer hödürlemegi wada berýär.
Bäsdeşleriniň arasynda, BMW XM-den başga-da, Aston Martin DBX-iň we Lamborghini Urus-yň hem ady agzalýar.


düýn 11:17
6140

BMW täzelenen M2 2025 ulagyny çykardy

BMW 2025-nji model ýylynyň täzelenen M2 2025 ulagyny çykardy. Täze BMW M2 2025 güýçlendiirlen alty silindre hem-de 3,0 litrlik hereketlendirijä eýe boldy. Iň ýokary kuwwaty 20 at güýjüne çenli ýokarlanyp, bu görkeziji...

07.06.2024 11:33
4580

BMW 4 modeline täze hereketlendirijileri goşmak bilen, dizel hataryny giňeldýär

2024-nji ýylyň ýazynyň ahyrynda BMW Ýewropa üçin öndürýän ulaglarynyň setirini täzelemek bilen, dört modeline täze dizel we gibrid görnüşlerini goşdy diýip, IXBT ýazýar. 5-Series sedany kuwwaty 303 at güýjüne barabar...

06.06.2024 15:12
10907

1 adam = 1 hereketlendiriji: Mercedes-AMG V8-iň gurnama usulyny görkezdi

Mercedes-AMG hereketlendirijileri gurnama işine özboluşly çemeleşmesini görkezdi, bu ýerde her bir V8-e aýratyn adam jogap berýär diýip, IXBT ýazýar. Beýleki kompaniýalarda hereketlendiriji gurnama hatary boýunça...

02.06.2024 01:16
10566

BMW 3 seriýasyny täzeledi: kuwwat artdy, täze operasion ulgam we bahalary 45,5 müň dollardan başlaýar

Bawariýanyň awtoulag öndürijisi birnäçe tehniki üýtgeşmeleri, täze dizaýny we täze operasion ulgamyny alan täzelenen 3 seriýasyny hödürledi. Hatara sedanlar we uniwersallar, şeýle hem M Performance-iň has güýçli...