Warner Bros. bary-ýogy 15 hepdäniň içinde dünýäde 1 milliard dollar girdeji gazandy

  • 16.04.2024 19:49
  • 9840
Warner Bros. bary-ýogy 15 hepdäniň içinde dünýäde 1 milliard dollar girdeji gazandy

Warner Bros. studiýasy 2024-nji ýylda halkara kassa ýygymlarynda milliard dollarlyk bellikden geçen birinji film kompaniýasy boldy. Bu netije bary-ýogy 15 hepdäniň içinde gazanyldy, bu rekord görkeziji diýip, Deadline ýazýar.

Studiýanyň üstünligi iki sany ýokary derejeli çykyş boldy: “Dýuna: Ikinji bölüm” we “Godzilla we Kong: Täze imperiýa”. Deni Wilnýowyň mart aýynyň başynda çykan ylmy-hyýaly blokbasteriniň dowamy halkara kassa ýygymynda 411,8 million dollar gazandy we Demirgazyk Amerikadan toplanlaryny hem goşmak bilen, umumy kassa ýygymy 683,9 million dollara ýetdi. “Täze imperiýa” halkara çäginde 278,6 million dollar gazandy, onuň dünýädäki kassa ýygymy bolsa 436,6 million dollar boldy.
Agzalan hitlerden başga-da, studiýa “Wonka”, “Akwamen we ýitirilen patyşalyk” ýaly filmleri hem çykardy.


düýn 18:12
5595

Türkmen animasiýalary ilkinji gezek Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar

Türkmenistan ilkinji gezek Fransiýada her ýyl geçirilýän animasion filmleriň Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar. 1998-nji ýyldan bäri geçirilýän bu festiwala Türkmenistan Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa...

düýn 13:04
3841

“Günlerde bir gün... Golliwudda” we “Şöhratsyz deýýuslar” filmleri barada kitaplar çykarylar

Voracious neşirýaty Kwentin Tarantinonyň “Günlerde bir gün... Golliwudda” («Однажды… в Голливуде») we “Şöhratsyz deýýuslar” («Бесславные ублюдки») filmleriniň önümçiligine bagyşlanan iki kitaby anons etdi. Kitaplaryň...

14.06.2024 16:30
9578

Disney filminde Moananyň keşbini 17 ýaşly awstraliýaly Ketrin Laga’aýa janlandyrar

17 ýaşly awstraliýaly aktrisa Ketrin Laga’aýa 2016-njy ýylyň “Moana” multfilmine esaslanýan Disney-iň adybir filminde Moananyň keşbini aldy. Bu barada Variety habar berýär. Asly samoaly aktrisa ýaş gahrymanyň,...

14.06.2024 12:33
2423

Paddington Peruwa ugraýar: “Paddingtonyň başdangeçirmeleri 3” filminiň treýleri çykdy

Internet torunda “Paddington Peruwda” filminiň treýleri çykdy. Gürleýän aýyjyk baradaky filmiň üçünji bölümi 8-nji noýabrda prokata çykar. Anons edilen maşgala komediýasynda aýyjyk Paddington Amazoniýada garry...