Aşgabatda Mukamlar köşgünde "Bahar nagmalary" atly hor konserti geçiriler

  • 15.04.2024 15:09
  • 3008
Aşgabatda Mukamlar köşgünde "Bahar nagmalary" atly hor konserti geçiriler

28-nji aprelde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde hor sazynyň agşamy geçiriler.

Tomaşaçylaryň öňünde Haýdar Eminowyň çeper ýolbaşçylygynda  Türkmenistanyň Döwlet hory çykyş eder. Dirižýor - Perman Miriýew.
Şeýle hem
 "Altyn asyr", "Owaz" orkestrleri konsert bilen çykyş ederler. Orkestriň çeper ýolbaşçysy we dirižýory Türkmenistanyň at gazanan artisti Rahman Joraýew.
Konsert 17:00-da başlanar.

Habarlaşmak üçin telefonlar:
94-10-76;
48-96-83;
60-15-67.


20.06.2024 14:30
3828

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň «Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty 2024»-iň çäklerinde TÜRKSOÝ-nyň guran «Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» temasy boýunça geçirilen bäsleşigiň netijeleri...

19.06.2024 17:29
5335

Talyplaryň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwaly geçirildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň döredijilikli höwesjeň talyplarynyň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi. Jemgyýetçilik guramalaryň...

18.06.2024 09:41
21664

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

17.06.2024 22:19
5468

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...