“Joker 2” treýlerine bir günde 167 million gezek tomaşa edildi

  • 14.04.2024 14:01
  • 5322
“Joker 2” treýlerine bir günde 167 million gezek tomaşa edildi

“Joker: iki adamlyk telbelik” filminiň treýleri çykandan soň 24 sagadyň dowamynda 167 milliondan gowrak gezek tomaşa edildi. Bu “Warner Bros” film kompaniýasy üçin soňky ýyllarda internetdäki tomaşa etmeleriň we pikir paýlaşmalaryň sany boýunça iň gowy netije boldy diýip, Variety neşiri habar berýär.

Treýler hatda 2023-nji ýylyň gyşynda köpçüligi tolgundyran ilkinji “Barbi” tizerinden hem ozdurdy.
Wideonyň üstünlik gazanmagynda ony Ledi Gaganyň öz sosial ulgamlarynda millionlarça tomaşaçylara ýetirmeginiň täsiri bar.
“Joker: iki adamlyk telbelik” filminiň ilkinji görkezilişi 2024-nji ýylyň 4-nji oktýabrynda bolar. Ilkinji görkezijilerden çen tutsaň, filmde 1 milliard dollardan gowrak girdeji gazanan asyl filmiň üstünligini gaýtalamak üçin ähli mümkinçilikler bar. 


düýn 18:12
5595

Türkmen animasiýalary ilkinji gezek Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar

Türkmenistan ilkinji gezek Fransiýada her ýyl geçirilýän animasion filmleriň Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar. 1998-nji ýyldan bäri geçirilýän bu festiwala Türkmenistan Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa...

düýn 13:04
3753

“Günlerde bir gün... Golliwudda” we “Şöhratsyz deýýuslar” filmleri barada kitaplar çykarylar

Voracious neşirýaty Kwentin Tarantinonyň “Günlerde bir gün... Golliwudda” («Однажды… в Голливуде») we “Şöhratsyz deýýuslar” («Бесславные ублюдки») filmleriniň önümçiligine bagyşlanan iki kitaby anons etdi. Kitaplaryň...

14.06.2024 16:30
9578

Disney filminde Moananyň keşbini 17 ýaşly awstraliýaly Ketrin Laga’aýa janlandyrar

17 ýaşly awstraliýaly aktrisa Ketrin Laga’aýa 2016-njy ýylyň “Moana” multfilmine esaslanýan Disney-iň adybir filminde Moananyň keşbini aldy. Bu barada Variety habar berýär. Asly samoaly aktrisa ýaş gahrymanyň,...

14.06.2024 12:33
2423

Paddington Peruwa ugraýar: “Paddingtonyň başdangeçirmeleri 3” filminiň treýleri çykdy

Internet torunda “Paddington Peruwda” filminiň treýleri çykdy. Gürleýän aýyjyk baradaky filmiň üçünji bölümi 8-nji noýabrda prokata çykar. Anons edilen maşgala komediýasynda aýyjyk Paddington Amazoniýada garry...