Maks Holloueý söweş gutarmagyna 1 sekunt galanda Getjini nokauta gidirip, BMF titulyny aldy

  • 14.04.2024 13:51
  • 17955
Maks Holloueý söweş gutarmagyna 1 sekunt galanda Getjini nokauta gidirip, BMF titulyny aldy

14-nji aprelde irden (Aşgabat wagty bilen) Paradaýs şäherindäki (ABŞ) “Ti-Mobaýl Arenada” geçirilen ýubileý UFC 300 ýaryşynyň esasy söweşleriniň birinde Maks Holloueý bilen Jastin Getji duşuşdy. Olar BMF guşagy ugrunda göreşdiler.

Söweş ýeňil agramda geçirildi we bäş raund dowam etdi. Holloueý bilen Getji söweşiň dowamynda güýçli urgular bilen alyşdylar, ýöne ahyrynda Holloueý üstün çykdy. Ol bäşinji raundyň gutarmagyna bir sekunt galanda Getjini nokauta gidirdi.
Bu Holloueýiň karýerasynda 26-njy ýeňiş boldy. Onuň hasabynda ýedi ýeňliş hem bar. Getji bäşinji ýeňlişine sezewar boldy, onuň hasabynda 25 ýeňiş bar.


14.06.2024 22:26
24579

Makgregor bilen Çendleriň söweşi ýatyryldy. Olaryň deregine Pereýra we Prohazka çykar

Ýarym ýeňil we ýeňil agramda UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor (22-6) bilen amerikaly Maýkl Çendleriň (23-8) arasyndaky söweş resmi taýdan ýatyryldy. Bu barada UFC-niň başlygy Dana Uaýt sosial ulgamlarda habar...

14.06.2024 16:33
28116

Çimaýew hassahana ýerleşdirildi. Ol Saud Arabystanyndaky söweşi sypdyrar

UFC-niň ýolbaşçysy Dana Uaýt Hamzat Çimaýewiň 22-nji iýunda geçiriljek ýaryşda awstraliýaly Robert Uittaker bilen söweşden aýrylýandygyny aýtdy. Munuň sebäbi söweşijiniň kesel sebäpli hassahana ýerleşdirilmegi...

11.06.2024 11:29
11801

UFC-niň 30 ýyllygy mynasybetli esasy MMA ýyldyzlary barada “UFC imperiýasy” serialy çykdy

UFC promouşeniniň 30 ýyllygy mynasybetli tomaşaçylara söweş dünýäsiniň perde aňyrsyna göz aýlamaga mümkinçilik berýän “UFC imperiýasy” (Fight Inc: Inside the UFC) ady bilen dokumental serial çykdy. Serial UFC-niň...

10.06.2024 15:11
22162

Türkmen pälwany Russiýadaky Fight Nights ýaryşynda ilkinji gezek çykyş eder

14-nji iýunda türkmen pälwany Şazada Ataýew garyşyk başa-baş söweş sungaty boýunça ilkinji gezek abraýly ýaryşda çykyş eder. Onuň garşydaşy Elektrostal şäherinden tejribeli söweşiji Andreý Baranowskiý bolar. Fight...